Easy to Install OpenVPN on Ubuntu 20.4 Server

  • Thursday 25/02/2021

Hướng dẫn cài đặt VPN server trên Ubuntu Server với OpenVPN

Xin được giới thiệu với các bạn, một cách cài đặt OpenVPN Server trên HDH Linux đơn giản và dễ dàng nhất là openvpn-install


Đầu tiên, các bạn cần phải SSH vào VPS có địa chỉ IP public riêng

Bước 1: Download và cài đặt OpenVPN với dòng lệnh sau

root@openvpn-pavietnam:~# wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh && bash openvpn-install.sh

Bước 2:

Cấu hình hoặc các bạn có thể custom tùy ý hoặc setup tương tự ảnh sau, lựa chọn xong hết thì enter.

Đến đây là hoàn tất, các bạn có thể download file /root/kythuat.ovpn về thiết bị và sử dụng phần mềm OpenVPN client để kết nối

 

Để kêt nối vào VPN Server với Window, các bạn tham khảo hướng dẫn cấu hình OpenVPN Client Window

Để kết nối vào VPN Server với Linux, các bạn tham khảo hướng dẫn cấu hình OpenVPN Client Linux

 

Chúc Quý khách thành công.

 

Xem thêm các chương trình khuyến mãi khác của P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về OpenVPN tại https://kb.pavietnam.vn/?s=vpn

Rate this post