ISAPI là gì? Cài đặt ISAPI trên Windows Server 2012.

 • Thursday 17/11/2022

ISAPI – Internet Server Application Programming Interface

I. Khái niệm cơ bản?

ISAPIInternet Server Application Programming Interface (Giao diện Lập trình Ứng dụng Internet Server) là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng tiêu chuẩn (API) của Microsoft để phát triển các phần mở rộng cho máy chủ Web dựa trên IIS trên Windows OS.

ISAPI cũng đã được triển khai bởi module mod_isapi của Apache để các ứng dụng Web phía máy chủ hoạt động trên IIS của Microsoft có thể được sử dụng với Apache và các máy chủ web bên thứ ba khác.

ISAPI

II. Các thành phần chính.

ISAPI bao gồm hai phần: Phần mở rộng (Extensions) và bộ lọc (Filters). Đây là hai loại ứng dụng duy nhất có thể được phát triển bằng ISAPI. Cả Filters và Extensions phải được biên dịch thành tệp DLL sau đó được đăng ký với IIS để chạy trên máy chủ Web.

Các ứng dụng ISAPI có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cho phép xuất các hàm C tiêu chuẩn, ví dụ C, C ++, Delphi (ngôn ngữ lập được phát triển bởi Embarcadero). Có một số thư viện có sẵn giúp dễ dàng phát triển các ứng dụng Internet Server API và trong Delphi Pascal có các thành phần mạng nội bộ để phát triển ứng dụng Web. MFC (Microsoft Foundation Class Library) bao gồm các lớp để phát triển các ứng dụng Internet Server API. Ngoài ra, còn có công nghệ ATL Server bao gồm thư viện C ++ dành riêng cho việc phát triển các ứng dụng Internet Server API.

1. Internet Server AIP Extensions.

Phần mở rộng (Extensions) là các ứng dụng có quyền truy cập đầy đủ và toàn diện vào tất cả các chức năng của IIS – được quản lý và hoạt động trên IIS. Ưu điểm này là bao gồm tốc độ thực thi cao và xử lý nhanh do mã được biên dịch của nó.

Internet Server API Extensions

Việc kết nối giữa Extension và IIS thông qua ECB’s Pointer, hoặc Khối điều khiển mở rộng (Extension Control Block) . Tóm lại, phần mở rộng ISAPI được triển khai dưới dạng các tệp DLL được tải vào một quy trình được kiểm soát bởi IIS, thông thường sử dụng ba chức năng sau để giao tiếp với máy chủ Web:

– GetExtensionVersion
– HttpExtensionProc
– TerminateExtension (optional)

Khi Client – Máy Khách gửi yêu cầu đến máy chủ Web, nếu yêu cầu chứa các tệp tĩnh như HTML, JS, hình ảnh, v.v., thì IIS sẽ xử lý yêu cầu và trả lại phản hồi cho Client. Nếu không, theo loại tệp động , yêu cầu sẽ được gửi đến DLL ISAPI có liên quan, nói cách khác, DLL được đề cập dưới dạng một hàm và với các đối số cụ thể bởi IIS. Ví dụ: Việc xử lý các yêu cầu được gửi bởi các trang ASP được thực hiện bởi các phần mở rộng ISAPI được gọi là asp.dll.

Internet Server API Extensions Diagram

2. Internet Server AIP Filters – Bộ lọc.

Nhiệm vụ của Isapi Filter là lọc các yêu cầu được gửi đến máy chủ Web và phản hồi các sự kiện được gửi từ IIS. Ví dụ: ISAPI Filters có thể cung cấp thông tin thống kê về các http, https requests và lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu dưới dạng file logs hoặc kiểm soát cấu trúc của các tệp vật lý.

Internet Server API Filters

Một số tính năng phổ biến được Internet Server API thực hiện gồm:

 • Thay đổi thông tin – dữ liệu được yêu cầu (URL hoặc tiêu đề) bởi Clients.
 • Áp dụng các thay đổi và phân tích yêu cầu sau khi quá trình xác thực hoàn tất.
 • Kiểm soát tệp vật lý được ánh xạ – kết nối với URL.
 • Sử dụng Module thực hiện chức năng URL Rewrite.
 • Chạy các tiến trình xử lý tùy chỉnh cho các phản hồi bị từ chối – Access denied.
 • Thực hiện tiến trình – process khi hoàn tất yêu cầu từ Client.
 • Thực hiện tiến trình – process khi kết nối Client-Server bị đóng (disconnected)
 • Kiểm soát tên người dùng và mật khẩu với mode Basic hoặc Anonymous authentication.
 • Thực hiện báo cáo cụ thể (logs) và phân tích lưu lượng.
 • Xử lý mã hóa và nén.
 • Thực hiện phương thức xác thực theo tùy chỉnh riêng.

III. Hướng dẫn cài đặt ISAPI.

Tham khảo hướng dẫn cài đặt active Internet Server API trên Windows Server 2012 R2, theo hướng dẫn dưới. Thực hiện tương tự với các Version khác.

Bước 1: Tại Start Menu, chọn Admistrator Tools, chọn Server Manager. Hoặc tại Run hay Powershell, gõ “ServerManager”.

Server Manager

Bước 2: Tại Dashboard ServerManager, chọn Add roles and features.

Roles and features

Bước 3: Tại bước Server Roles, chọn Web Server (IIS) – chọn Web Server – chọn Application Deelopment – tick chọn ISAPI Extensions, ISAPI Filters. Sau đó chọn Next sang trang Features.

Bước 4: Tại trang Features, chọn Next. Tại trang Confirm installation selections, chọn Install. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Close để hoàn tất.

 

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.
Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website.
Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo thêm các bài viết hữu ích tại: Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam (pavietnam.vn)

Rate this post