Joomla 1.5 – Fix lỗi font unicode trên Mariadb

  • Monday 13/04/2020

Với mã nguồn Joomla version 1.5 đã cũ sẽ xảy ra lỗi font unicode – tiếng Việt có dấu khi sử dụng trên hệ thống với Mariadb.

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách để xử lý lỗi này cụ thể như sau:

File cần chỉnh sửa:

libraries/joomla/database/database/mysql.php

libraries/joomla/database/database/mysqli.php

Nội dung chỉnh sửa:

Tìm đến dòng: function hasUTF():

$verParts = explode( ‘.’, $this->getVersion() );
return ($verParts[0] == 5 || ($verParts[0] == 4 && $verParts[1] == 1 && (int)$verParts[2] >= 2));

và thay bằng:

$verParts = explode( ‘.’, $this->getVersion() );
return (1);