Kerio Connect – Hướng dẫn cấu hình Outlook sử dụng danh bạ 1 Email từ LDAP Server

  • Monday 26/07/2021

Kerio Connect – Hướng dẫn cấu hình Outlook sử dụng danh bạ Email từ LDAP Server

Nhằm mục đích hạn chế người dùng nhập sai email hoặc không biết chính xác tất cả tên Email trong công ty, chúng ta nên sử dụng danh bạ có sẵn trên server để đảm bảo việc này. Thông thường bạn chỉ có thể sử dụng danh bạ này thông qua Web Mail, khi bạn gõ vài kí tự đầu sẽ hiển thị gợi ý Email đầy đủ để bạn chọn, hạn chế sai sót xảy ra. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng danh bạ này trên Outlook, các cấu hình thực hiện sau khi bạn đã thêm Email vào Outlook thành công, nếu bạn chưa biết cách thêm Email vào Outlook có thể xem hướng dẫn tại đây.

Đầu tiên bạn mở Outlook lên và vào menu File > Account Settings.

 

 

Chọn tab Address Books và New để thêm mới

 

 

Bạn chọn Internet Directory Service (LDAP), chọn Next để tiếp tục

 

 

Check chọn This server requires me to log on

Bạn nhập vào thông tin yêu cầu:

Server name: máy chủ Mail Server của bạn, thường là mail.tênmiền

Username: nhập vào Email đầy đủ

Password: nhập vào mật khẩu Email của bạn

 

 

Chọn More Settings …

 

 

Kiểm tra thông tin LDAP Port: 389 và không check vào Use Secure Sockets Layer, chọn OK

Trường hợp bạn chọn check vào Use Secure Sockets Layer, cần thay đổi port là 636, chọn OK

Tiếp tục chọn Next

 

 

Chọn Finish để hoàn tất cài đặt. Bạn sẽ thấy thông tin danh bạ mới đã được thêm vào, chọn Close.

 

 

Để kiểm tra danh bạ thêm vào đã hoạt động chưa, bạn cần soạn một mail mới

 

 

Tại mục To, bạn có thể nhập vào một vài kí tự của bất kỳ Email nào, trong ví dụ này chúng ta nhập vào “bang”, bạn sử dụng tổ hợp phím “Ctrl + K” để hệ thống tự động cập nhật Email chính xác.

 

 

Bạn cũng có thể click mục To … để vào chọn danh bạ mình đã thêm vào trước đó. Tại mục Address Book click vào mũi tên và chọn danh bạ vừa thêm vào

 

 

Từ đây bạn có thể tìm kiếm các Email trong công ty

 

 

Trường hợp bạn muốn thêm các Email khác tên miền vào danh bạ sử dụng chung này, bạn cần truy cập Web Mail với tài khoản Email Admin được cung cấp. Sau khi đăng nhập thành công bạn chọn mục Contacts. Phía dưới thư mục Public Folders bạn chọn Contacts

 

 

Chọn New Contact để thêm mới

 

 

Nhập thông tin vào các trường, quan trọng nhất là trường Email, chọn Save để lưu danh bạ.

 

Bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ Email Server được P.A Vietnam cung cấp tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

https://www.pavietnam.vn/vn/super-email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-premium.html

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post