[Kerio] Hướng dẫn cấu hình Mailing list trên Webadmin Kerio

  • Friday 04/09/2015

Hướng dẫn cấu hình Mailing list trên Webadmin Kerio

 

mailing list

– Mailing list mặc định tạo ra dưới quyền admin của domain thì tất cả user trong list nếu được phổ biến tên mail list đều có thể gửi được email vào list, tất cả thành viên trong list đều nhận được email.
– Các user không tồn tại trong list sẽ không có quyền gửi email vào mailing list.
– Tính năng đặc biệt của chức năng mail list:

1. Cho phép user bất kì trong domain quản lý mailing list.

2. Tham gia/Rời khỏi vào mailing list:

Cho phép user bất kì gửi yêu cầu thêm chính user đó vào list (mặc định cho phép gửi yêu cầu tự do không chịu sự quản lý của user moderator);
Hoặc đã là thành viên trong list mà muốn ra khỏi list thì có quyền yêu cầu ra khỏi list.
Cú pháp mail, chỉ cần soạn thư phần TO và để trống tất cả phần còn lại để gửi:
– Gọi tính năng giúp đỡ: <ten_mail_list>-help@ten_domain
– Tham gia mail list: <ten_mail_list>-subscribe@ten_domain
– Rời khỏi mail list: <ten_mail_list>-unsubscribe@ten_domain
– Gửi mail tới mail quản lý mail list (moderator): <ten_mail_list>-owners@ten_domain

3. Quyền gửi email vào mail list:

Thành viên gửi vào mail list: Cho phép (mặc định) / Quản lý duyệt / Từ chối
Không phải thành viên gửi vào mail list: Từ chối (mặc định) / Quản lý duyệt / Từ chối
Quản lý gửi vào mail list: Cho phép (mặc định) / Quản lý duyệt

4. Hỗ trợ import danh sách mail vào mail list từ file CSV có cả định dạng UTF-8 (có tiếng Việt)

Cấu trúc file CSV (mỗi phần phân cách sử dụng dấu phẩy (,) hoặc (;)):
Email;FullName
psycho@yahoo.com;Peter Sycho
mint@email.com;Maude Int

*** Ghi chú: các tính năng 2, 3, 4 cần quý khách gửi yều cầu hỗ trợ theo 2 cách:
– Gửi yêu cầu từ trang http://support.pavietnam.vn
– Gửi yêu cầu vào email kythuat@pavietnam.vn.

Xem video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/Cicy8_zscGY

P.A Việt Nam hơn 23 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

5/5 - (1 bình chọn)