Kết nối MySQL với Node JS trên Cpanel

  • Thursday 02/03/2023

Kết nối MySQL với Node JS trên Cpanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối MySQL vào source Nodejs/Nextjs trên Cpanel.

 

1. Khởi tạo database

Tại giao diện chính của Cpanel bạn chọn MySQL® Databases.

 

Bạn nhập tên database cần khởi tạo tại mục Create New Database.

 

Khởi tạo user cho database.

 

Tiếp đến bạn cần cấp quyền cho user với database đã khởi tạo ở trên.

 

Bạn chọn ALL PRIVILEGES để cấp full quyền cho user.

 

2. Cài đặt và triển khai NodeJS App trên Cpanel

Bạn có thể tham khảo tại đây

Tại giao diện dòng lệnh Terminal, bạn tiến hành cài đặt thêm các thư viện với lệnh sau: 

npm init
npm install express --save
npm install mysql --save

 

3. Kết nối MySQL với Node JS

Để thực hiện kết nối, bạn cần truy cập vào thư mục Application root đã khởi tạo ở bước 2 và khởi tạo file database.js hay tên gì bất kì, với nội dung như sau:

var mysql = require(‘mysql’);
var con = mysql.createConnection({
     host: “localhost”,
     user: “your_user”,
     password: “your_password”,
     database: “your_database”
});
con.connect(function(err) {
if (err) throw err;
console.log(“Connected!!!”)
});

 

Lưu ý: Bạn nhớ điều chỉnh user, password, database theo thông tin đã khởi tạo ở bước 1.

 

Bạn mở lại giao diện dòng lệnh Terminal và truy cập vào virtual environment đã tạo ở trên.

MySQL với Node JS

 

Sau đó chạy lệnh: $node database.js trên màn hình hiển thị “Connected!!!” là bạn đã kết nối MySQL với Node JS thành công.

 

Chúc các bạn thành công !!!

 

__________________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting NODEJS đáp ứng yêu cầu của khách hàng
HOSTING NODEJS

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/