Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Khác nhau giữa Hóa đơn giấy được chuyển đổi từ HĐĐT và Hóa đơn giấy truyền thống 2020

Khác nhau giữa Hóa đơn giấy được chuyển đổi từ HĐĐT và Hóa đơn giấy truyền thống 2020

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang bị nhầm lẫn giữa hóa đơn giấy truyền thống và hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Tại bài viết dưới đây, P.A Việt Nam sẽ giúp Kế toán và Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về 2 loại hóa đơn này.

1. Đối với Hóa đơn điện tử (HĐĐT) chuyển đổi sang Hóa đơn giấy

A. NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI SANG HÓA ĐƠN GIẤY

B. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI SANG HÓA ĐƠN GIẤY

Hóa đơn điện tử chuyển sang Hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

C. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI

D. KÝ HIỆU RIÊNG TRÊN HÓA ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI

2. Phân biệt Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang Hóa đơn giấy so với Hóa đơn giấy truyền thống

Mẫu Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra Hóa đơn giấy

Cũng là bản giấy, tuy nhiên loại Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang Hóa đơn giấy này lại khác hoàn toàn với Hóa đơn giấy truyền thông, cụ thể như sau:

Tham khảo thêm các bài hướng viết về Hóa đơn điện tử tại đây.

Và các ưu điểm nổi bật của hóa đơn điện tử tại đây

4.6/5 - (91 bình chọn)
Exit mobile version