Khắc phục lỗi: certificate has expired or is not yet valid CentOS 6

  • Friday 26/08/2022

Kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 CentOS 6 đã không còn được support từ phía hãng – EOL (End Of Life). Chính vì vậy các package/repo đối với hệ điều hành này sẽ không còn được cung cấp và update từ phía hãng, trong quá trình sử dụng trên hệ điều hành này sẽ không tránh khỏi những lỗi phát sinh và khó có thể khắc phục, trong đó lỗi: certificate has expired or is not yet valid cũng là 1 trong số đó.

Để khắc phục lỗi này, người dùng quản trị hệ thống VPS/Server sử dụng CentOS 6 có thể thực hiện cài đặt ca-certificate và update lại.

Các bước thực hiện khắc phục lỗi certificate has expired or is not yet valid:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống

Đối với Linux, người dùng có thể sử dụng 1 số SSH client như: Putty, WinSCP, MobaXterm, … để kết nối vào hệ thống

Bước 2: Cài đặt và update CA-Certificate

yum install -y ca-certificates
update-ca-trust force-enable
sudo ln -s /etc/ssl/your-cert.pem /etc/pki/ca-trust/source/anchors/your-cert.pem
update-ca-trust

Trường hợp nếu gặp lỗi: Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base. Please verify its path and try again trong quá trình yum install thì có thể tham khảo cách khắc phục tại đây.

Với các hệ thống VPS/Server CentOS 6 có cài đặt control DirectAdmin khi truy cập control này sẽ thông báo lỗi:

Chỉ cần chạy cài đặt như ở bước 2 sau đó khởi động lại dịch vụ directadmin: service directadmin restart

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)