Khắc Phục Lỗi Không Thể Đăng Nhập Vào Admin Của WordPress

  • Monday 16/03/2020

Tôi vừa upload lên hosting một bộ giao diện và code vừa thiết kế, với config ngay từ đầu mới, nhưng vì lý do nào đó tôi đã gõ nhầm đoạn hằng định nghĩa trang chủ và URL của trang:

define(‘WP_HOME’,’http://example.com’ );

define(‘WP_SITEURL’,’http://www.example.com’ );

Và tất nhiên là WordPress không cho tôi đăng nhập vào admin mặc dù các thứ khác hoàn toàn bình thường, mật khẩu cũng đúng

Cách khắc phục rất đơn giản.

Trừ khi bạn bật chế độ Multisite, nếu không WordPress sẽ giới hạn cookie và chỉ cho phép bạn đăng nhập vào www chứ không phải non-www vì bản chất hai thằng này khác nhau, một cái là root còn một cái là subdomain.

Để sửa lỗi này các bạn chỉ cần sửa lại đoạn code trên thành một trong hai dạng đồng nhất là được, ví dụ:

define(‘WP_HOME’,’http://example.com’ ) ;

define(‘WP_SITEURL’,’http://example.com’ ) ;

Hoặc thế này:

define(‘WP_HOME’,’http://www.example.com’ ) ;

define(‘WP_SITEURL’,’http://www.example.com’ ) ;