Khắc Phục Lỗi Post-processing of the Image failed

  • Monday 04/05/2020

Làm thế nào để khắc Phục Lỗi Post-processing of the Image Failed If This is a photo or a Large Image Scale It Down to 2500 Pixels trong WordPress?

Để sửa chữa nhanh chóng trên trang web có thể tham khảo các cách dưới đây

Cách 1: Xóa bộ nhớ đệm trình duyệt

Xóa bộ nhớ đệm trình duyệt: xóa tất cả bộ nhớ đệm khỏi trình duyệt và kiểm tra xem quá trình tải lên có hoạt động hay không.

Cách 2: Tải lên hình ảnh bằng Media Uploader

Tải lên hình ảnh từ Thư viện phương tiện: truy cập Media => Thêm tùy chọn mới từ bảng điều khiển WordPress. Sau đó tải lên một hình ảnh bằng cách sử dụng tùy chọn tải lên.

Cách 3: Disable “BIG Image”

Disable “BIG Image: Có thể tải xuống các plugin “Disable “BIG Image” từ thư mục Chủ đề WordPress và sử dụng nó để khắc phục sự cố.

Cách 4: Hạ cấp phiên bản WordPress

Hạ cấp phiên bản WordPress:  có thể tiến hành hạ cấp phiên bản WordPress để kiểm tra. WordPress sẽ sửa lỗi nhanh chóng và bạn có thể nâng cấp phiên bản.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post