Khắc phục lỗi WordPress Add Media Button không hoạt động

  • Tuesday 05/05/2020

Nguyên nhân

Lý Do chính gây làm cho nút Add Media không hoạt động là do xung đột khi tải các script hoặc các tập tin stylesheet của các plugin/theme được cài đặt trên website của bạn.

Theo mặc định, WordPress sẽ tải tất cả các scripts và stylesheet cần sử dụng bằng cách kết hợp các yêu cầu. Điều này được thực hiện trong khu vực quản trị WordPress nhằm cải thiện tốc độ và hiệu suất.

Trình chỉnh sửa bài viết của WordPress sử dụng mã JavaScript cho tất cả các nút. Tất nhiên là có cả nút Add Media. Xung đột giữa các plugin/theme có thể ngăn không cho nút Add Media hoạt động.

KHẮC PHỤC

Cách nhanh nhất để khắc phục lỗi nút Media không hoạt động trong WordPress là thêm dòng code bên dưới vào tập tin wp-config.php. Bạn có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng bằng cách tìm đến tập tin wp-config.php sau đó thực hiện chỉnh sửa và dán dòng code bên dưới vào trước  ‘That’s all, stop editing! Happy blogging’.

define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false );

Mã này đơn giản yêu cầu WordPress tải từng tập lệnh riêng biệt giúp tránh xung đột JavaScript với các tập lệnh lỗi và các tính năng cốt lõi của WordPress.

Sau khi bạn đã thêm mã, hãy tiếp tục và màn hình chỉnh sửa bài đăng truy cập để xem nút thêm phương tiện có hoạt động như mong đợi hay không.

Lưu ý:  Việc thêm mã này không phải là giải pháp thích hợp lâu dài vì bạn vẫn có một tập lệnh gây ra sự cố. Một cách dễ dàng hơn để tìm nguồn gốc của vấn đề là sử dụng công cụ kiểm tra. Nó sẽ hiển thị cho bạn các lỗi giao diện điều khiển có thể dẫn bạn đến nguồn gốc của xung đột.

 

Về lâu dài, bạn cần tìm xem plugin nào gây xugn đột, bằng cách disable all plugin, sau đó lần lượt enable lại từng plugin và test lại

Chúc bạn thành công.

 

Rate this post