Khắc phục thông báo Deprecated: Function session_register()

  • Thursday 25/12/2014

Khi gặp thông báo này, nghĩa là hàm session_register của bạn đã cũ so với phiên bản PHP trên máy chủ bạn đang dùng, vì vậy sẽ không được hỗ trợ trong tương lại, bạn nên sử dụng $_SESSION[“name”] thay cho hàm trên. Hoặc bạn có thể tắt thông báo trên bằng cách chèn vào đoạn code sau:

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & E_WARNING);

Hoặc khắc phục như sau:

Tìm dòng có chứa:

session_register(“tên”);

thay bằng

$_SESSION[‘tên’] = $tên;

Chúc các bạn thành công.

Rate this post