Khi remote desktop server windows nhận được thông báo “Terminal Server has exceeded max number of connections”

Khi remote desktop server windows nhận được thông báo “Terminal Server has exceeded max number of connections” ?   Nguyên nhân là sau khi dùng xong, bạn đóng thẳng cửa sổ remote desktop mà không log off hoặc đang remote desktop thì máy tính tại local bị treo, nên nó vẫn chiếm session. Khắc phục: … Đọc tiếp Khi remote desktop server windows nhận được thông báo “Terminal Server has exceeded max number of connections”