Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Khi tên miền .VN hết hạn thì tôi có được gia hạn cho tên miền nữa không?

Kể từ ngày tên miền hết hạn, Quý khách có thêm 35 ngày nữa để thực hiện đóng phí gia hạn cho tên miền. Sau khoảng thời gian này, tên miền sẽ bị thu hồi, Quý khách không thể đóng phí duy trì cho tên miền được nữa.

Quý khách xem vòng đời tên miền .VN tại 

                                   Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

4.6 / 5 ( 137 bình chọn )
Exit mobile version