Khi tôi đóng phí duy trì thì thời gian hết hạn của tên miền được tính như thế nào? Có phải lại được tính từ thời điểm tôi đóng tiền hay không?

  • Sunday 16/10/2016

Ngày hết hạn mới của tên miền sẽ là ngày hết hạn hiện tại cộng thêm số năm tương ứng với số năm đã yêu cầu duy trì. Điều này đồng nghĩa thời gian hết hạn tên miền tính theo ngày hết hạn + thời gian gia hạn.

Tên miền gia hạn tối thiểu 1 năm

Tên miền quốc tế gia hạn 10 năm tính từ ngày hết hạn

Tên miền .VN gia hạn bao nhiêu năm cũng được