Kịch bản tổng đài có lời chào (sơ đồ)

  • Thursday 03/12/2020

Kịch bản tổng đài có lời chào

 

Thời gian làm việc của công ty từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm từ 8h00 đến 12h00.

Trong Thời Gian Làm Việc:

– Khi khách hàng gọi vào 19009477 hoặc 02862563737 trong giờ làm việc sẽ nghe Lời chào trong giờ làm việc sau khi nghe xong sẽ chuyển vào hàng đợi (hàng đợi sẽ chứa các số nội bộ như 101, 102, 103,104).

+ Khi gọi vào hàng đợi sẽ đổ chuông xoay vòng các máy. Máy nhánh 101 sẽ đổ chuông trong 15 giây, sau 15 giây máy nhánh 101 không bắt máy sẽ chuyển qua máy nhánh 102, sau 15s máy nhánh 102 không bắt máy sẽ chuyển qua máy nhánh 103, tương tự 15s sau sẽ chuyển qua máy nhánh 104.

+ Hàng đợi có tổng thời gian chời là 1 phút, sau 1 phút mà 4 máy nhánh không máy nào bắt máy sẽ nghe Lời chào máy bận.

Ngoài Thời Gian Làm Việc:

– Khi khách hàng gọi vào 19009477 hoặc 02862563737 ngoài giờ làm việc sẽ nghe Lời chào ngoài giờ làm việc. Sau khi nghe tiếng beep sẽ bật group thư thoại bao gồn các số 101,102,103. Các số này muốn nghe lại thư thoại nhấn gọi *97 nhập mật khẩu nghe lại thư thoại và làm theo hướng dẫn.

5/5 - (1 bình chọn)