Kích hoạt bản quyền cloudlinux!

  • Monday 04/01/2021

Các bước để kích hoạt bản quyền cloudlinux

Trước hết bạn cần đăng ký license cloudlinux tại đây:

Sau khi được cấp key bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Đối với server đã triển khai sẵn dùng Centos :

Chạy lệnh

$ wget https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy

$ sh cldeploy -i

Lưu ý : Đối với server đã có dữ liệu nên backup lại để phòng trường hợp xảy ra lỗi khi chuyển đổi OS.

2. Đối với server đã có cloudlinux và gia hạn lại chạy lệnh :

$ clnreg_ks --force

Chúc bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)