Kích hoạt bản quyền Cpanel!

  • Monday 17/02/2020

Sau khi cài đặt mới Cpanel hoặc bản quyền đã hết hạn và cần gia hạn lại, để kích hoạt bản quyền Cpanel bạn cần log in vào server thông qua SSH với quyền root

Xem thêm hướng dẫn ssh bằng putty : Tại đây

Sau đó bạn chạy lệnh kích hoạt sau

/usr/local/cpanel/cpkeyclt

Lưu ý: bạn cần đăng ký hay gia hạn license Cpanel trước khi thực hiện

Tham khảo giá và các gói bản quyền Cpanel tại :

https://www.pavietnam.vn/vn/cpanel.html

4.5/5 - (185 bình chọn)