Kích hoạt Kernelcare từ phần mềm bản quyền Imunify360!

  • Friday 26/03/2021

Sau khi quý khách đăng ký thành công bản quyền Imunify360, tiến hành cài đặt thành công theo hướng dẫn cài đặt Imunify360kích hoạt imunify360

Bản quyền imunify360 đã hỗ trợ miễn phí kèm KernelCare, một tính năng của Imunify360, giữ an toàn cho hạt nhân(kernel) máy chủ của bạn bằng cách tự động vá nó. Nó thực hiện quá trình này mà không cần phải khởi động lại máy chủ theo cách thông thường. Tính năng KernelCare kiểm tra các bản vá mới mỗi bốn giờ và tự động áp dụng chúng cho máy chủ đang chạy mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hiệu suất.

Để bắt đầu sử dụng KernelCare từ bảng điều khiển Imunify360, hãy nhấp vào nút “Install KernelCare” trong Tab “Setting”.

Sau khi cài đặt thành công, các thông số KernelCare sẽ hiển thị trong tab KernelCare. Nó chứa thông tin về trạng thái và phiên bản thực tế về hạt nhân đang chạy và chế độ hoạt động của KernelCare.