[CyberPanel] Kích hoạt SSL link đăng nhập

  • Wednesday 15/09/2021

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách kích hoạt SSL link đăng nhập CyberPanel với tên miền bất kỳ để có thể truy cập và đăng nhập vào CyberPanel.

Khi truy cập và đăng nhập vào CyberPanel nếu sử dụng IP thì sẽ gặp lỗi liên quan đến SSL ví dụ: https://103.7.40.xx:8090/ vì SSL này là SSL tự tạo.

CyberPanel có hỗ trợ truy cập và đăng nhập bằng tên miền với SSL Lets Encrypt, điều kiện cần là tên miền đã được add sẵn trên CyberPanel và được trỏ về IP của hệ thống đang cài đặt CyberPanel.

Bước 1: Đăng nhập CyberPanel

Bước 2: Kích hoạt SSL link đăng nhập CyberPanel

 

Chọn tên miền muốn truy cập vào CyberPanel và nhấn Isue SSL.

Khi hoàn tất, chúng ta đã có thể truy cập vào CyberPanel sử dụng tên miền https://demo.pavietnam.vn:8090

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng:
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post