Kiểm tra dung lượng sử dụng trên Plesk 12

  • Sunday 24/05/2020

Để kiểm tra dung lượng đã sử dụng của hosting trên Plesk  (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

2. Sau khi log in, Click vào Statistics:

Tại mục Statistics, sẽ thống kê tại mục Diskspace:
Diskspace: Thống kê tổng dung lượng đã sử dụng. VD như trong hình là đã sử dụng 47.2 MB trên tổng dung lượng 6 GB

Usage by Services: Sẽ chia ra dung lượng sử dụng của từng mục Web, Mail, Database, Logs, Backups

3. Sau đây là các bước kiểm tra chi tiết dung lượng sử dụng của từng mục

A. Logs
Mục này thường không quan trọng, thông thường cũng chỉ chiếm vài MB.
tuy nhiên nếu bạn muốn kiểm tra thì vào mục Files > Logs như hình sau
iis: log truy cập website
php_errors: log lỗi đối với các website sử dụng mã nguồn php

 

B. Web
Click chọn File > click tiếp folder cần kiểm tra dung lượng, như trong hình là httpdocs (web site chính được lưu mặc định tại folder này) > check vào ô “select all” như hình  ( hoặc muốn kiểm tra folder nào thì check ô chọn tại folder đó ) > click  nút “More” > Calculate size

 

Kết quả hiển thị như hình sau
Selection size: Dung lượng tổng các folder đã chọn
xuất hiện thêm 1 cột hiển thị dung lượng từng folder như hình sau:

C. Database
Click vào mục Databases.
mỗi databases hiển thị size nhừ hình sau:  

D. Backup
Click vào “website & domains” > click vào “backup manager”

Tại mục này sẽ hirn thị các bản backup của hosting, dung lượng từng bản sẽ hiển thị tại cột Size

E. Mail
Click vào “Mail”
mục này hiển thị các email account đã được tạo, dung lượng sử dụng của mỗi email account hiển thị tại mục Usage