Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng và kiểm tra SSL/TLS Status trên hosting Cpanel

SSL/TLS status sẽ cho phép bạn xem, nâng cấp hoặc gia hạn các chứng chỉ SSL cho các tên miền có trên hosting. Bạn cũng có thể xem chi tiết thông tin các chứng chỉ SSL đang cài đặt cho các tên miền gắn trên hosting tại mục này.

Mục số 1: Domain

Cột này sẽ hiển thị đầy đủ các tên miền có trên hosting hoặc các tên miền được lọc ra trên tài khoản hosting của bạn. Cột này sẽ hiển thị 1 biểu tượng đại diện (mục số 6 trong hình) cho các chứng chỉ sau:

Mục số 2: Certificate Status:

Ở cột này sẽ hiển thị thông tin chứng chỉ của tên miền , Nếu có lỗi tồn tại với tên miền hệ thống sẽ hiển thị ở cột này . Ở cột này cũng sẽ cho biết thông tin lần cuối hệ thống chạy auto SSL cho tên miền. Bạn có thể lựa chọn 1 số cài đặt ở cột này:

View Certificate:

Xem chi tiết chứng chỉ  đang cấp khi click vào hệ thống cpanel sẽ chuyển sang giao diện quản lý SSL/TLS (login cPanel –> Home  –> Security –> SSL/TLS)

Upgrade Certificate or Purchase Certificate:

Nâng cấp hoặc mua chứng chỉ bảo mật cho tên miền. Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện SSL/TLS  Wizard

Include during AutoSSL or Exclude from AutoSSL:

Mục này sẽ bao gồm hoặc loại trừ cấp chứng chỉ cho tên miền được lựa chọn (có thể click ở mục 3 à 4 như trong ảnh trên)

Mục số 5 Run AutoSSL :

Sau khi stick chọn domain hoặc subdomain chưa có chứng chỉ hoặc chưng chỉ hết hạn sẽ tiến hành xác thực để cấp chứng chỉ bảo mật free cho domain hoặc subdomain được chọn

Lưu ý: Khi click vào AutoSSL để cấp phải thỏa mãn 2 đièu kiện:

 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết SSL là gì để hiểu rõ thêm

https://kb.pavietnam.vn/ssl-la-gi-tai-sao-can-ssl.html

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký SSL có thể tham khảo link sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/comodo-ssl.html

4.6 / 5 ( 80 bình chọn )
Exit mobile version