Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn kiểm tra và bật TLS Server|Client tất cả phiên bản trên hệ điều hành Window

Phân biệt TLS Server và TLS Client

TLS Server : là phiên bản TLS mà phía server sẽ hỗ trợ , hoặc yêu cầu sử dụng khi có một kết nối SSL từ các máy client lên server.

TLS Client : là phiên bản TLS mà máy tính client (người dùng) có sẽ sử dụng để kết nối tới server (máy chủ). Trong trường hợp máy chủ yêu cầu TLS từ 1.2 trở lên thì máy client nếu không hỗ trợ TLS client 1.2 thì sẽ không thể kết nối vào được

Các máy tính chạy Window nếu nhận kết nối từ bên ngoài vào thì sẽ sử dụng TLS Server. Ngược lại, nếu máy tính đó kết nối vào 1 máy tính khác thì sẽ sử dụng TLS Client.

Hướng dẫn kiểm tra và bật TLS

Đối với 1 số máy tính chạy window cũ (window 7, window server 2008,v.v…) để bật được các phiên bản TLS mới (như TLS 1.2) yêu cầu cần cài đặt thêm bản bá cho Window. Bạn có thể xem thêm các hướng dẫn sau

Hướng dẫn giành cho Window 7 xem tại đây

Hướng dẫn giành cho Window server 2008 xem tại đây

 

Trong bài viết mình sẽ hướng dẫn sử dụng công cụ để thao tác, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được mà không cần phải am hiểu về việc chỉnh sửa Registry window.

Để thực hiện, đầu tiên Bạn cần tài công cụ IIS Crypto tại link sau : https://www.nartac.com/Downloads/IISCrypto/IISCrypto.exe

Sau khi tải về, Bạn chạy công cụ, tại mục Schanel Bạn thao tác trên 1 trong 2 mục:

Lưu ý : Sau khi chỉnh sửa và lưu cấu hình xong. Bạn phải khởi động lại (reboot) lại máy tính để cấu hình có hiệu lực

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version