Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Kiểm tra việc sử dụng Ram của các Application/Process (PID) trên server Linux

Trên thực tế sẽ có rất nhiều cách để kiểm tra sử dụng tài nguyên Ram của các ứng dụng/tiến trình tùy vào kiến thức và trình độ của người quản trị hệ thống để có thông tin chính xác và hiệu quả.
Đơn giản nhất vẫn là các lệnh cơ bản của Linux như: top, free, ps, pmap, … hoặc 1 số command – dòng lệnh đã được custom hoặc sử dụng với script bash shell, python để theo dõi.
Dưới đây, P.A Việt Nam sẽ cung cấp 1 số cách dựa trên kiến thức được đúc kết trong quá trình làm việc và hỗ trợ Khách hàng từ các Kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm với Linux để kiểm tra:

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version