Kiến thức cơ bản về temp table

  • Tuesday 12/03/2024

Temp table là gi?

Temp table hay còn gọi là bảng tạm thời, là một dạng bảng đặc biệt được lưu trữ tạm thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Temp table được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong một phiên làm việc hoặc một quá trình xử lý cụ thể.

temp table

Đặc điểm

Temp tables, hay temporary tables, là các bảng tạm thời tồn tại trong suốt thời gian kết nối tới cơ sở dữ liệu, và chúng thường được sử dụng để lưu trữ tạm thời dữ liệu trong quá trình thực hiện các thao tác truy vấn hoặc xử lý dữ liệu phức tạp. Dưới đây là một số đặc điểm cơ bản của temp table trong SQL:

1. Tính tạm thời

Temp tables tồn tại trong suốt phiên làm việc với cơ sở dữ liệu. Khi phiên kết thúc, temp table sẽ tự động bị xóa.

2. Phạm vi

Temp tables thường chỉ tồn tại trong phạm vi của kết nối hiện tại tới cơ sở dữ liệu. Sau khi kết nối đó đóng, temp table cũng sẽ bị xóa.

3. Có thể được chia sẻ

Temp tables có thể được chia sẻ giữa các phiên làm việc SQL khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, chúng không thể chia sẻ qua các kết nối khác nhau tới cơ sở dữ liệu.

4. Sử dụng tương tự như bảng thường

Temp tables có thể được tạo, sử dụng và thao tác giống như các bảng thông thường trong SQL. Bạn có thể thực hiện các thao tác như INSERT, UPDATE, DELETE và SELECT trên chúng.

5. Hiệu suất

Trong một số trường hợp, temp tables có thể cải thiện hiệu suất của truy vấn SQL bằng cách lưu trữ tạm thời các kết quả trung gian của các thao tác phức tạp.

Các loại bảng tạm

Có hai loại bảng tạm chính:

  • Local Temporary Table (Bảng tạm cục bộ): Chỉ tồn tại trong phạm vi kết nối hiện tại của bạn.
  • Global Temporary Table (Bảng tạm toàn cục): Có thể được truy cập bởi tất cả các kết nối trong cùng một cơ sở dữ liệu.

temp table

Sử dụng bảng tạm

Bảng tạm được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm:

  • Lưu trữ kết quả truy vấn trung gian: Bảng tạm có thể được sử dụng để lưu trữ kết quả của một truy vấn phức tạp để sử dụng trong các truy vấn khác.
  • Lưu trữ dữ liệu tạm thời: Bảng tạm có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý, ví dụ như dữ liệu được sử dụng để tính toán hoặc tổng hợp.
  • Tạo bảng mẫu: Bảng tạm có thể được sử dụng để tạo bảng mẫu với cấu trúc mong muốn trước khi tạo bảng thực tế.

Một số ví dụ khi sử dụng

Ví dụ 1: Lưu trữ kết quả truy vấn trung gian

Giả sử bạn muốn tìm kiếm tất cả các sản phẩm có giá cao hơn 100.000 đồng. Bạn có thể sử dụng bảng tạm để lưu trữ kết quả truy vấn sau:

temp table

Ví dụ 2: Lưu trữ dữ liệu tạm thời

Giả sử bạn muốn tính toán tổng doanh thu cho một nhóm sản phẩm cụ thể. Bạn có thể sử dụng bảng tạm để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình tính toán:

temp table

Ví dụ 3: Tạo bảng mẫu

Giả sử bạn muốn tạo một bảng mới để lưu trữ thông tin về khách hàng. Bạn có thể sử dụng bảng tạm để tạo bảng mẫu với cấu trúc mong muốn:

temp table

Temp table là một công cụ hữu ích trong việc lưu trữ dữ liệu tạm thời và tăng hiệu suất truy vấn. Sử dụng bảng tạm một cách hiệu quả có thể giúp bạn tối ưu hóa các thao tác xử lý dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

Hy vọng qua bài viết này sẽ có thêm một số kiến thức về temp table hữu ích cho mọi người.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Hosting WordPress

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post