Kiến thức cơ bản về Views trong SQL

 • Tuesday 12/03/2024

Views trong lập trình và cơ sở dữ liệu là một khái niệm quan trọng. Nó thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu một cách tổ chức và dễ đọc cho người dùng cuối.

Views

Views là gì?

Trong cơ sở dữ liệu, một views là một bảng ảo được tạo từ một hoặc nhiều bảng thực sự trong cơ sở dữ liệu. Nó không chứa dữ liệu thực tế mà chỉ hiển thị dữ liệu từ các bảng gốc dưới dạng một bảng ảo.

Views cho phép người dùng truy cập và thực hiện các thao tác dữ liệu mà không cần biết chi tiết về cấu trúc bên dưới hoặc cách dữ liệu được lưu trữ.

Các loại views

Trong SQL, có rất nhiều loại view khác nhau. Tuy nhiên, có hai loại chính của views:

1. Views có điều kiện (Conditional Views):

 • Views này là các view có thể chứa một hoặc nhiều câu lệnh SELECT và có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu từ một bảng hoặc nhiều bảng.
 • Các views có điều kiện thường được sử dụng để giảm độ phức tạp của các truy vấn SQL bằng cách tạo ra các lớp truy vấn ảo.

2. Views có thể cập nhật (Updatable Views):

 • Views này là các view có thể cập nhật, nghĩa là bạn có thể thêm, cập nhật và xóa dữ liệu thông qua view đó.
 • Tuy nhiên, để một view có thể cập nhật, nó phải đáp ứng một số yêu cầu, chẳng hạn như không có các hàm tổng hợp, không có GROUP BY, và một số ràng buộc khác.

Views

Lợi ích của Views

1. Bảo mật dữ liệu

Views cho phép người quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp quyền truy cập cho người dùng mà không cần phải cho họ truy cập trực tiếp vào bảng gốc. Bằng cách này, họ có thể kiểm soát chính xác dữ liệu nào mà người dùng được phép truy cập.

2. Tính nhất quán dữ liệu

Views cho phép chúng ta định nghĩa các khối dữ liệu cố định mà có thể được truy cập bởi nhiều người dùng và ứng dụng khác nhau. Điều này giúp giảm sự phức tạp của các truy vấn và đảm bảo rằng các báo cáo và ứng dụng dựa trên dữ liệu đó đều sử dụng cùng một tập hợp dữ liệu.

3. Tính linh hoạt

Views làm cho việc thay đổi cấu trúc dữ liệu dễ dàng hơn. Thay vì sửa đổi nhiều mã nguồn hoặc các truy vấn, chúng ta chỉ cần thay đổi views tương ứng.

Views

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

 • Tăng tính bảo mật
 • Tăng khả năng truy cập
 • Tăng tính linh hoạt
 • Tăng hiệu suất

Nhược điểm:

 • Không lưu trữ dữ liệu thực tế
 • Có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu truy vấn phức tạp
 • Yêu cầu quyền truy cập vào các bảng gốc

Views

Ví dụ sử dụng:

Giả sử chúng ta có hai bảng: EmployeesDepartments. Bảng Employees chứa thông tin về các nhân viên trong công ty, trong khi bảng Departments chứa thông tin về các bộ phận trong công ty.

 

Chúng ta muốn tạo một views hiển thị tên nhân viên và tên bộ phận mà họ thuộc về. Chúng ta có thể tạo views như sau:

SQL

CREATE VIEW EmployeeDepartment ASSELECT Employees.EmployeeName, Departments.DepartmentNameFROM EmployeesINNER JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;

Bây giờ, chúng ta có thể truy vấn views EmployeeDepartment giống như một bảng thông thường:

SQL

SELECT * FROM EmployeeDepartment;

Views sẽ trả về danh sách các nhân viên cùng với tên của bộ phận mà họ làm việc.

Views là một công cụ hữu ích trong SQL cho phép chúng ta truy xuất dữ liệu theo một cách được xác định trước, với các lợi ích về bảo mật, khả năng truy cập, tính linh hoạt và hiệu suất. Có nhiều loại views khác nhau trong SQL, với các chức năng và cách sử dụng khác nhau.

Việc lựa chọn loại views phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của chúng ta. Ví dụ: nếu bạn cần truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng với các điều kiện phức tạp, bạn có thể sử dụng view đơn giản. Nếu bạn cần cập nhật dữ liệu thông qua view, bạn cần sử dụng view có thể cập nhật.

Hy vọng qua bài viết này sẽ có thêm một số kiến thức về views trong sql sẽ hữu ích cho mọi người.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Hosting WordPress

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post