Kiến thức cơ bản về web services

  • Saturday 04/03/2023

Web Services là gì?

Web services là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống. Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn:

  • Là phương thức giao tiếp giữa hai thiết bị qua mạng.
  • Là ứng dụng hoặc thành phần ứng dụng để giao tiếp
  • Là tập hợp các tiêu chuẩn hoặc giao thức để trao đổi thông tin giữa hai thiết bị hoặc ứng dụng.

Các ứng dụng phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên các nền tảng khác nhau, có thể sử dụng các dịch vụ web để trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính. Web services hoạt động một cách độc lập không phụ thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào. Các ứng dụng java, .net hoặc PHP… có thể giao tiếp với các ứng dụng khác thông qua web services.

web services

Các thành phần của web services

Nền tảng web services cơ bản là XML HTTP. Tất cả các web service chuẩn đều hoạt động bằng các thành phần sau:

SOAP (là viết tắt của Simple Object Access Protocol)

Giao thức truy cập đối tượng đơn giản: SOAP là một giao thức dựa trên XML đơn giản cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP.

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

UDDI là một tiêu chuẩn dựa trên XML để mô tả, xuất bản và tìm kiếm các dịch vụ web.

WSDL (Web Services Description Language)

Ngôn ngữ định nghĩa web services: WSDL là một ngôn ngữ dựa trên XML để mô tả các dịch vụ web và cách truy cập chúng

Các lợi ích mang lại từ Web services

Web Services mang lại khá nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp cũng như người sử dụng. Dưới đây là một vài lợi ích của việc sử dụng dịch vụ web.

Hiển thị chức năng hiện có trên mạng

Một dịch vụ web là một đơn vị mã được quản lý có thể được gọi từ xa bằng cách sử dụng HTTP. Được kích hoạt bằng cách sử dụng các yêu cầu HTTP. Các dịch vụ web cho phép bạn hiển thị chức năng của mã hiện có qua mạng. Khi nó được hiển thị trên mạng, ứng dụng khác có thể sử dụng chức năng của chương trình.

Khả năng tương tác

Web services cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau và chia sẻ dữ liệu, dịch vụ với nhau. Các ứng dụng khác cũng có thể sử dụng các dịch vụ web. Ví dụ, một ứng dụng VB hoặc .NET có thể giao tiếp với các dịch vụ web Java và ngược lại. Các dịch vụ web được sử dụng để làm cho nền tảng ứng dụng và công nghệ trở nên độc lập.

web services

Giao thức chuẩn hóa

Web services sử dụng giao thức chuẩn hóa để giao tiếp. Tất cả bốn lớp (Truyền tải dịch vụ, Nhắn tin XML, Mô tả dịch vụ và các layer Khám phá dịch vụ) đều sử dụng các giao thức tách biệt trong stack giao thức của web services. Việc chuẩn hóa stack giao thức này mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế như có nhiều lựa chọn, giảm chi phí do cạnh tranh và tăng chất lượng.

Truyền thông chi phí thấp

Các dịch vụ web sử dụng SOAP qua giao thức HTTP, vì vậy bạn hoàn toàn có thể triển khai các dịch vụ web với một đường truyền internet khiêm tốn. Giải pháp này ít tốn kém hơn nhiều so với các giải pháp độc quyền như EDI / B2B. Bên cạnh SOAP qua HTTP, các dịch vụ web cũng có thể được triển khai trên các cơ chế truyền tải đáng tin cậy khác như FTP.

Giờ chúng ta đã đã biết sơ lược về Web services. Hy vọng bài viết Kiến thức cơ bản về web services sẽ cung cấp được sơ lược kiến thức cho mọi người.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post