Kiến thức cơ bản về WiFi và Hotspot

 • Friday 10/12/2021

Kiến thức cơ bản về WiFi và Hotspot

Wi-Fi và Hospot là một chủ đề thú vị để nói vì cả Wi-Fi và Hostpot đều đóng vai trò quan trọng trong mạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được giới thiệu để hiểu rõ hơn thông tin về sự khác nhau của Wifi và Hotspot.

1.WiFi

WiFi (viết tắt của Wireless Fidelity) là công nghệ truyền thông không dây được sử dụng cho mạng LAN (mạng cục bộ). WiFi sử dụng sóng điện từ dưới dải tần số vô tuyến 2.4GHz để liên lạc không dây. WiFi được thiết lập bằng cách sử dụng thiết bị không dây để tạo điểm phát sóng (hotspot).

Bản chất của WiFi an toàn và linh hoạt hơn hotspot. Nó có thể được sử dụng để kết nối máy chơi game, máy in, máy tính, v.v…

WiFi là công nghệ truyền thông không dây được sử dụng cho mạng LAN

2. Hotspot

Hotspot hay điểm phát sóng được tạo bằng WiFi. Hotspot cung cấp Internet cho các thiết bị không dây bằng cách sử dụng WiFi. Hotspot được tạo bằng thiết bị access point (điểm truy cập), nhưng trong quá trình sử dụng bình thường, hotspot và access point có thể mang nghĩa giống nhau.

Access point thường được nối với cổng hoặc router kết nối Internet. Hotspot kém an toàn hơn WiFi riêng vì chúng thường được sử dụng ở những nơi công cộng.

3. Sự khác biệt giữa WiFi và Hotspot

WiFi và Hotspot có những điểm khác biệt

WiFi Hotspot
 • WiFi là công nghệ giao tiếp không dây được sử dụng cho mạng LAN (mạng cục bộ).
 • Không có điểm phát sóng nào mà không có WiFi.
 • WiFi được sử dụng giữa các thiết bị không dây và một điểm truy cập để kết nối với nhau.
 • WiFi cung cấp tốc độ cao hơn so với hotspot trong trường hợp sử dụng.
 • Dịch vụ WiFi được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet tại địa phương.
 • WiFi an toàn hơn so với hotspot.
 • Trong WiFi, sóng điện từ dưới băng tần vô tuyến 2.4GHz được sử dụng để liên lạc.
 • Hotspot cung cấp Internet cho các thiết bị không dây bằng cách sử dụng WiFi.
 • Một hotspot được tạo bằng WiFi.
 • Hospot được tạo bằng thiết bị điểm truy cập kết nối với router.
 • Hotspot cung cấp tốc độ thấp hơn WiFi trong trường hợp.
 • Các dịch vụ hotspot phần lớn được cung cấp bởi những công ty di động hoặc viễn thông.
 • Các điểm phát sóng kém an toàn hơn so với WiFi riêng vì chúng thường được sử dụng ở những nơi công cộng.
 • Trong hotspot, công nghệ WiFi được sử dụng để kết nối các thiết bị với điểm truy cập và chia sẻ Internet.

 

Hy vọng mội người sẽ có thêm thông tin bổ ít sau khi tham khảo kiến thức cơ bản về WiFi và Hotspot


Tham khảo các ưu đãi tại PA Việt Nam: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)