Làm sao biết tên miền đã kích hoạt DNSSEC

  • Wednesday 07/03/2018

Trước tiên bạn cần tham khảo DNSSEC là gì tại đây

Để kiểm tra xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa, bạn có thể truy cập vào 2 trang web kiểm tra DNSSEC là

https://dnssec-debugger.verisignlabs.com
http://dnsviz.net

Một số trường hợp khi kiểm tra

Tên miền có kích hoạt DNSSEC chính xác

https://dnssec-analyzer.verisignlabs.com/pavietnam.com

Đối với tên miền CHƯA cấu hình DNSSEC

 

Đối với tên miền cấu hình DNSSEC sai 

Đối với trình duyệt Firefox bạn có thể cài đặt thêm addon https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dnssec/

Sau khi cài đặt addon cho Firefox bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên trình duyệt Firefox như hình dưới đây

Đối với DNSSEC đã kích hoạt cho domain pavietnam.com sẽ có kết quả như hình dưới

Trường hợp DNSSEC chưa được kích hoạt như google dot com

Đối với Google Chrome thì add hỗ trợ kiểm tra xác thực DNSSEC không còn được hỗ trợ nữa.