Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Làm thế nào để sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) From This IP Error trong FileZilla.

Lỗi chính của 421 Too Many Connections (8) from this IP từ FileZilla là do kết nối FTP bị chờ quá lâu (idle) mà không được đóng lại trước khi lập kết nối mới. Việc này xảy ra khi nhà cung cấp hosting giới hạn số lượng kết nối FTP để ngăn chặn server quá tải. Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) from this IP bằng thiết lập trong FileZilla FTP client và hủy các kết nối đang chờ trong control panel của hosting.

Để sửa lỗi này là giới hạn kết nối cùng lúc trong cấu hình FTP client. Từng bước được liệt kê bên dưới cho bạn biết cách làm thế nào để cấu hình FileZilla FTP client và đặt giới hạn kết nối cùng lúc:

  1. Mở FileZilla FTP Client.
  2. Truy cập File và mở Site Manager.

3. Chọn (1) và nhấn tab Transfer Settings (2).

Chọn Limit number of simultaneous connections 

Vào Maximum number of connections.

Số lượng kết nối phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting của bạn cho phép bao nhiêu.

Nếu không biết chắc, hãy điền 2 hoặc 4

Transfer Setting

4. Nhấn nut OK để lưu cấu hình.

4.6/5 - (185 bình chọn)
Exit mobile version