Làm thế nào để thay đổi tài khoản Admin trong WordPress.

  • Monday 24/02/2020

Hướng dẫn thay đổi tài khoản Admin trong WordPress một cách đơn giản.

Nếu bạn không chỉnh sửa mục Admin Username trong khi cài đặt WordPress thì tên đăng nhập WordPress của bạn mặc định sẽ là “admin”. Nhiều người cũng có thói quen này, ngay cả khi cài đặt WordPress theo phương pháp thủ công. Nghĩa là bạn có thể truy cập bảng điều khiển WordPress của mình với tên người dùng là “admin”, rất dễ nhớ. Nhưng vấn đề là tất cả các tin tặc đều biết “admin” là tên đăng nhập tài khoản quản trị mặc định của WordPress. Bất cứ khi nào chúng cố gắng chiếm quyền kiểm soát websit, việc đầu tiên mà chúng sẽ làm là thử dò mật khẩu với tên đăng nhập “admin”.

Hầu hết các tin tặc sử dụng một số công cụ tự động để hack tài khoản quản trị website của bạn bằng cách sử dụng tên người dùng là “admin” kết hợp với mật khẩu ngẫu nhiên. Hoạt động này được gọi là brute force attack.

Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng “admin”, “administrator” hoặc một từ gì đó dễ đoán làm tên đăng nhập WordPress thì nên thay đổi nó càng sớm càng tốt và sử dụng một mật khẩu đủ mạnh.

Thay đổi tài khoản Admin trong WordPress
WordPress không có bất kỳ tùy chọn nào cho phép bạn thay đổi tên đăng nhập của quản trị viên (Administrator) từ bảng điều khiển (WordPress Dashboard). Tất cả những gì các bạn có thể làm là tạo thêm một người dùng mới và gán cho nó vai trò là quản trị viên. Sau đó, đăng nhập với tài khoản mới và xóa tài khoản quản trị viên cũ.

Trước khi làm điều này, hãy tạo một bản sao lưu (backup) cho website WordPress để đề phòng các bất trắc có thể xảy ra.

  1. Đầu tiên, đăng nhập vào WordPress Dashboard của bạn. Từ menu bên trái, click vào nút Add New trong Users.

2. Trên trang tiếp theo, điền tất cả các thông tin một cách chính xác. Hãy chắc chắn rằng tên người dùng mới là khó đoán, một cái gì đó kiểu như “User123Qa@z5” và đặt một mật khẩu đủ mạnh. Chọn Administrator trong mục Role rồi click vào nút Add New User.

3. Tài khoản mới của bạn đã được tạo. Bây giờ, đăng xuất khỏi WordPress Dashboard và đăng nhập với tài khoản mới. Click vào Users => All Users (từ menu bên trái). Di chuyển control chuột vào tài khoản quản trị cũ và click nút Delete.

4. Đây là một phần quan trọng. Chọn tên tài khoản quản trị mới của bạn trong mục Attribute all content to và click vào nút Confirm Deletion. Việc này sẽ giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, sau đó xóa tài khoản cũ.

Đợi trong giây lát để yêu cầu được hoàn tất. Tài khoản cũ của bạn đã bị xóa. Như vậy, bạn đã thay đổi tài khoản Admin thành công.
Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu thông qua phpMyAdmin.

Rate this post