Làm việc với Widget Đăng ký nhận tin – Web30s

  • Tuesday 31/03/2020

Bài viết hướng dẫn Quý Khách sử dụng và làm việc với Widget Đăng ký nhận tin trong Web30s

I. Làm việc với Widget Đăng Ký Nhận Tin

1. Tác dụng

– Giúp người truy cập website của Quý khách có nơi để lại thông tin của họ. Từ đó, Quý Khách có thể thực hiện tốt hơn các dịch vụ chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng quan tâm đến nội dung của website cũng như tăng tính tương tác giữa khách hàng và Quý khách.

2. Thêm Widget

Chọn Widget Đăng Ký Nhận Tin trong nhóm các widget:

 Chọn các mẫu giao diện của Widget có sẵn:

Widget Đăng Ký Nhận Tin sẽ hiển thị khi Quý Khách thiết lập xong:

II.  Cấu hình chung – Tùy chỉnh hiển thị Widget

Widget Đăng Ký Nhận Tin có các thiết lập chung như các Widget khác. Quý Khách có thể tham khảo các thiết lập này tại đây:

III. Cấu hình thiết lập riêng của Widget Đăng Ký Nhận Tin

1. Giao diện widget

– Ngoài giao diện mặc định mà hệ thống web30s đã cung cấp. Quý Khách có thể thay đổi và tùy biến dựa theo nhu cầu và sở thịch của Quý Khách trong icon “Giao diện”.

– Với các thiết lập tương tư thiết lâp chung của các widget.

2. Thay đổi nội dung

Quý Khách có thể thay đổi các nội dung hiện thị trên widget Đăng Ký Nhận Tin cho phù hợp với hoạt động kinh doanh và thông tin website Quý Khách.

 a. Thay đổi thông tin ô dữ liêu:

Quý Khách lựa chọn “Cấu hình widget” để có thể thay đổi nội dung hiển thị trong ô muốn khách hàng sẽ nhập:

b. Thay đổi thông tin trong nút “Đăng ký”:

Quý Khách có thể thay đổi và thiết lập nút “Đăng Ký” tương tụ như thiết lập Widget Button.

– Thay đổi thiết lập giao diện nút:

– Thay đổi nội dung của nút:

Trong “Tác vụ khác” Quý Khách lựa chọn “Chỉnh sửa nội dung” để có thể thay đổi nội dung hiển thị:

Ngoài ra, Quý Khách có thể thay đổi và cập nhật liên kết của nút ” Đăng Ký”:

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác Widget Đăng ký nhận tin.

Xem thêm hướng dẫn:

https://kb.pavietnam.vn/category/web30s/huong-dan-web30s-phien-ban-3

Quý Khách có thể tham khảo các chương trình khuyến mãi:

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s