Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Livechat PA – Web30s

I. Giao diện Widget Livechat PA

1. Tác dụng

– Hỗ trợ Quý Khách công cụ chat và hỗ trợ trực tuyên cho khách hàng của Quý Khách ngay trên trang website.

2. Thêm Widget

– Sau khi thiết lập, Livechat PA sẽ nằm mặc định ở góc trái của trang website của Quý Khách.

– Quý Khách lưu lại trang thiết lập và Livechat sẽ được hiển thị lên website Quý Khách.

– Để có thể sử dụng được Widget Live Chat, Quý Khách cần đăng ký mua gói addon Livechat. Khi đó, Quý Khách sẽ được cung cấp tài khoản để thiết lập và sử dụng Livechat trong trang quản lý livechat riêng.

Quý Khách tham khảo gói Live Chat: https://web30s.vn/tien-ich-30s.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách thiết lập Cấu hình của Widget Livechat PA.Q

Xem thêm các bài viết hướng dẫn:

https://kb.pavietnam.vn/category/web30s/huong-dan-web30s-phien-ban-3

Quý Khách có thể tham khảo các chương trình khuyến mãi:

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết tham khảo:

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s 3.0

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version