Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Thanh điều hướng phụ – Web30s

  • Tuesday 31/03/2020

Bài viết cung cấp cho Quý Khách các hướng dẫn để làm quen và thực hiện làm việc với Widget Thanh điều hướng phụ trên Web30s

I. Giao diện Widget Thanh điều hướng phụ

1. Tác dụng

– Giúp Quý Khách hiển thị rõ đường dẫn – tiêu đề của trang website mà khách hàng đang xem.

2. Thêm Widget

– Chọn widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ.

– Quý Khách chọn giao diện mẫu có sẵn của hệ thống.

– Sau khi chọn giao diện sẽ hiển thị thanh tiêu đề phụ cho Quý Khách.

II.  Cấu hình chung – Tùy chỉnh hiển thị Widget

– Widget Trang Facebook bao gồm các thiết lập cấu hình chung như các widget khác. Quý Khách có thể tham khao thêm tại:

III. Làm việc với Widget Thanh điều hướng phụ

1. Giao diện Widget

 a. Tổng quan:

 – Thiết lập hiển thị ngang và vị trí cho tiêu đề trong widget thẻ/thanh điều hướng phụ.

– Thiết lập vị trí chữ hiển thị trên thanh tiêu đề phụ.

b. Nền

Quý Khách cài đặt màu nền cho widget trên website với:

  + Màu nền:

– Mặc định: sẽ hiển thị màu trắng.

– Màu cơ bản: Quý khách sẽ có bản màu chuẩn phổ thông để chọn lựa hoặc tự điều chỉnh tham số màu chuẩn RGB hoặc HEXA. Ngoài ra, còn có các thiết lập overlay để phủ lớp màu khác lên màu chính (dạng transparent – trong suốt).

– Hình ảnh: Quý khách sử dụng hình ảnh làm nền cho Widget . Ngoài ra, còn có các thiết lập nâng cao cho hình nền hiển thị; Nền cho ảnh; Các kiểu thể hiện ảnh như vừa khung, nằm trong khung, v.v…

– Màu Gradient: là dạng màu chuyển sắc, Quý khách có thể thiết lập nhiều lớp chuyển màu tùy nhu cầu.

+ Màu nền:

– Khi Quý Khách lựa chọn thiết lập “Màu cơ bản” trong phần màu nền Quý Khách thêm vào mã màu muốn có cho giao diện Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ.

+ Overlay: Quý Khách có thể tùy chỉnh màu mờ cho Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ, đè lên màu đang có. Giúp Quý Khách xem trước các màu chỉnh sửa cũng như khôi phục lại màu khi muốn phục hồi tránh quên mã màu trước đó.

c. Đổ bóng

– Thiết lập đổ bóng cho khung Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ.

+ Màu sắc: Thiết lập màu sắc của bóng widget.

+ Kiểu đổ bóng: hiện tại có thể chọn 2 dạng là:

 Đổ bóng trong: đổ bóng ở bên trong widget hình hộp.

 Đổ bóng ngoài: đổ bóng ở bên ngoài widget hình hộp.

+ Độ phủ ngang: tăng giảm độ rộng ngang qua của bóng đổ về phía trái.

+ Độ phủ dọc: tăng- giảm độ rộng dọc của bóng đổ về phía dưới.

+ Độ mờ: tăng – giảm độ mờ cho bóng đổ.

+ Độ phủ rộng: tăng- giảm độ phủ ngang- dọc cho bóng đổ.

d. Căn lề

–  Căn lề các đoạn nội dung chữ viết trong Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ.

–  Căn lề các đoạn nội dung chữ viết trong Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ.

+ Căn lề :

Tất cả: căn lề  đoạn nội dung với khung widget.

Căn phải: căn kích thước cách khung bên phải.

Căn trái: căn kích thước cách khung bên trái.

Căn trên: căn kích thước cách khung bên trên.

Căn dưới: căn kích thước cách khung bên dưới.

2. Mục Hiệu Ứng

– Quý Khách chọn hiệu ứng xuất hiện của Widget khi tải trang website.

 – Gồm các mục hiệu ứng:

 + Khởi tạo: xuất hiện của Widget khi tải trang website (mặc định).

 + Rê chuột: xuất hiện của Widget khi rê chuột vào widget.

 + Nhấp chuột : xuất hiện của Widget khi nhấp chuột vào widget.

IV. Giao diện cột widget

– Thiết lập các thành phần của thanh tiêu đề phụ.

1. Mục Thiết Kế

 a. Biểu tượng

 – Thiết lập biểu tưởng ngăn cách giữa các phần trong tiêu đề của thanh điều hướng phụ.

b. Thiết lập chữ

 – Định dạng chữ cho nội dung tiêu đề trong thanh tiêu đề phụ.

– Các thông số trong Nền và Căn lề tương tự như trong cấu hình giao diện.

2. Mục Rê chuột

 – Thiết lập các hiệu ứng cho chữ khi khách hàng trỏ chuột vào nội dung trong thanh tiêu đề phụ.

3. Mục Kích hoạt

 – Thiết lập các hiệu ứng cho chữ khi khách hàng nhấp chuột vào nội dung trong thanh tiêu đề phụ.

Trên đây là các hướng dẫn giúp Quý Khách dể dàng thao tác với các thành phần trong Widget Thẻ/Thanh tiêu đề phụ.

Xem thêm các bài hướng dẫn:

https://kb.pavietnam.vn/category/web30s/huong-dan-web30s-phien-ban-3

Quý Khách có thể tham khảo các chương trình khuyến mãi:

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post