Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Từ khóa

I. Giao diện Widget Từ Khóa

1. Tác dụng

– Widget giúp khách hàng khi truy cập website và tìm kiếm các thông tin với các từ khóa mà Quý Khách mô tả. Ngoài ra, từ khóa còn hỗ trợ Quý Khách trong việc SEO trên trang tìm kiếm của Google.

2. Thêm Widget

Quý Khách chọn Widget Từ Khóa trong nhóm các widget để bắt đầu thiết lập và sử dụng.

– Quý Khách thiết lập dữ liệu từ khóa lấy cho widget.

– Sau khi thiết lập xong, Quý Khách sẽ thấy giao diện hiển thị của Widget Từ Khóa với danh sách các từ khóa Quý Khách thêm trong các danh mục sản phẩm, tin tức và dịch vụ,….

II. Cấu hình và thiết lập chung của Widget Từ Khóa

Widget Từ Khóa cũng có các thiết chung như các nhóm widget khác. Quý Khách có thể tham khảo các thuộc tính và thiết lập chung của các widget tại đây:

III. Làm việc với Widget Từ Khóa

1. Giao diện Widget

– Quý Khách có thể thiết lập giao diện widget với các thiết lập tương ứng trong thiết lập chung trong “Giao diện Widget”.

– Các thông số và thiết lập:

2. Giao diện cột widget

– Với các thiết lập tương tự như trong thiết lập chung widget ngoài ra còn có thiết lập riêng của Widget Từ khóa là “Tổng quan”.

– Các thông số Quý Khách cần chú ý khi thiêt lập trong mục “Tổng quan”:

  + Hiển thị:

    Chiều dọc: hiển thị các từ khóa thẳng hàng theo chiều dọc từ trên xuống dưới.

   Hiện thị ngang: hiển thị các tù khóa theo chiều ngang, xuống hàng tự động theo chiều rộng khung.

 + Khoảng cách (bên phải): khoảng cách từ khóa với khung bên phải.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách thiết lập Cấu hình chung của Widget Từ khóa.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết tham khảo:

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s 3.0

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version