Lập lịch tự động chạy Script trên Window Server bằng Windows Task Scheduler

  • Thursday 23/09/2021

1. Giới thiệu

Lập lịch tự động chạy Script rất cần thiêt nếu bạn có một số đoạn script để thực hiện một số công việc nào đó và muốn Window tự động chạy nó vào một thời điểm nhất định, bạn có thể sử dụng tính năng Windows task scheduler để thiết lập.

2. Cấu hình Windows task scheduler

Bước 1 : Mở Windows task scheduler. Bạn gõ “task scheduler” trong ô tìm kiếm trên thanh taskbar

Bước 2 : Tạo mới 1 lịch chạy. Tại mục Task Scheduler Library bạn click phải và chọn Create Task

Bước 3 : Nhập Tên và phần mô tả , đồng thời chọn vào mục Run whether user is logged on or not

Bước 4 : Thiết lập trigger để chạy tự động vào thời điểm xác định

Trên thẻ triggers, click chọn New, sau đó bạn có thể thiết lập lịch chạy tự động.

  • Mục Begin the task chọn On a schedule 
  • Mục Setting bạn có thể thiết lập lịch chạy tùy ý hàng ngày, hàng tuần, hay hàng tháng, và chọn thời gian chạy
  • Khi cấu hình lịch chay xong, nhấn nút OK

 

Bước 5 :  Thêm Script sẽ chạy. Bạn đã có sẵn file script lưu trên máy. Window phổ biến với 2 loại file script là batch file (file .bat) và PowerShell

Click chọn thẻ Actions , chọn New...

 

  • Cấu hình với batch file (.bat)

Mục Action chọn Start a program. Mục Program/script bạn chọn trực tiếp vào file .bat

  • Cấu hình với PowerShell Script

Mục Action chọn Start a program. Mục Program/script bạn nhập powershell.exe . Tại mục Add arguments nhập đường dẫn tới file PowerShell của bạn

Bước 6 : Hoàn tất.

3. Thực thi và kiểm tra kết quả

Sau khi bạn đã thiết lập mọi thứ xong. Nhấn OK ở cửa sổ cuối cùng, khi này window sẽ yêu cầu nhập tài khoản và mật khẩu hệ thống để thực thi script. Bạn nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp quyền thực thi script, Có thể sử dụng tài khoản quản trị Administrator nếu bạn đảm bảo các vấn đề bảo mật trên script của mình hoặc cần quyền quản trị để thực thi các tác vụ nâng cao trong script mà tài khoản người dùng thông thường không được phép

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Rate this post