Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Lazada – Hướng dẫn kết nối với Web30s

Khi sử dụng website thuộc hệ thống Web30s, hệ thống sẽ cho phép đưa sản phẩm của nhà bán hàng lên sàn thương mại điện tử Lazada để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Kết nối kênh bán hàng Lazada

Điều kiện:

Cách thực hiện kết nối:

  • Nhập các thông tin đăng nhập Lazada.

Sau khi hoàn tất, hệ thống website của Nhà bán hàng sẽ tự động kết nối với kênh bán hàng Lazada.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể cấu hình chuẩn bị sẵn các danh mục, các yêu cầu thuộc tính mà Lazada cho phép và yêu cầu sản phẩm ở web30s đáp ứng.

Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý kênh Lazada thông qua hai menu:

1. Trong admin Web30s, menu Quản lý sản phẩm > Sản phẩm, thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin Sản phẩm: dành cho upload sản phẩm lên sàn Lazada.

2. Menu Bán hàng đa kênh > Lazada: Kiểm tra cấu hình, xem lỗi upload sản phẩm của website lên sàn Lazada

Đồng bộ sản phẩm giữa Web30s và Lazada

Sau khi đã kết nối thành công với kênh bán hàng Lazada, Nhà bán hàng đã có thể đưa sản phẩm từ Web30s lên sàn Lazada. Việc này giúp Nhà bán hàng dễ dàng đồng bộ sản phẩm với dữ liệu tồn kho từ web lên sàn Lazada đầy đủ.

Điều kiện để sản phẩm có thể đồng bộ lên Lazada:

Các bước thực hiện đưa sản phẩm lên Lazada:

Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn sản phẩm theo nhóm danh mục.

 

Kiểm tra đồng bộ:

Website của Nhà bán hàng kết nối với Lazada thông qua API, do đó việc thực hiện đưa sản phẩm lên sàn Lazada có thể phát sinh lỗi đồng bộ. Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng có thể xem lỗi theo các cách sau:

THÔNG BÁO LỖI NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ
THD_IC_F_IC_INFRA_PRODUCT_036:Insert sku outer id relation failed, outerId already exists, … Sản phẩm không đủ các trường dữ liệu yêu cầu của Lazada. Bổ sung đủ các trường như mô tả sản phẩm, hình ảnh, giá cả sản phẩm, v.v…
The price is out of range, should between (0.50, 1.00) Giá ngoài phạm vi cho phép. Kiểm tra điều khoản dịch vụ của Lazada.

Ngắt kết nối với Lazada

Để thực hiện ngắt kết nối với Lazada, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

Xác nhận Ngắt kết nối Lazada

Hướng dẫn đến đây là kết thúc. Xin được chúc Nhà bán hành kinh doanh tăng trưởng ngày một tốt hơn với Web30s kết hợp kênh bán hàng Lazada!

Chân cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ Web30s do P.A Việt Nam cung cấp!

Bạn có thể tìm hiểu thêm cho mình nhiều các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Tham khảo thêm kết nối các sàn thương mại điện tử khác:

Tham khảo các gói website của Web30s tại đây.

Tham khảo hàng trăm mẫu giao diện đa ngành nghề của Web30s tại đây.

Và hệ thống ứng dụng – tiện ích bổ trợ cho Web30s tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version