Lỗi Authentication Required Enter User Name and password khi truy cập web

  • Tuesday 10/07/2012

-Lỗi này thường do:

  + Thiếu quyền, hoặc sai password user iusr_xxx, trường hợp này bạn mail cho kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ

  + lỗi plesk 7.5 khi đổi pass FTP, bạn liên hệ kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ

  + Các file truy cập web dính virus, bị chương trình diệt virus chặn, bạn liên hệ kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ

  + Bạn đặt password truy cập trong password protected directories trong plesk, bạn vào xóa chức năng bảo vệ đi

Để khắc phục lâu dài bạn nên giới hạn số lượng kết nối FTP vào server

*Firezilla: edit > settings > transfers

*CuteFTP: tools > global options > connection

Rate this post