Hướng dẫn xử lý lỗi Failed to retrieve directory listing khi kết nối FTP qua TLS

  • Thursday 23/12/2021

Hướng dẫn xử lý lỗi Failed to retrieve directory listing khi kết nối FTP qua TLS

Failed to retrieve directory listing thường xuất hiện khi bạn sử dụng Filezilla version 3.10 trở lên mặc định kết nối theo TLS (FTP over TLS), lỗi xuất hiện như hình bên dưới

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cấu hình FTP server và Firewall để xử lý lỗi kết nối FTP trên

1. Cấu hình trên phần mềm FTP server

Nếu máy chủ VPS hay server do bạn quản lý, bạn kiểm tra xem dịch vụ FTP đang mở range port PassiveMode là range nào

Cấu hình trên phần mềm FTP server
Nếu FTP Server là phần mềm PureFTP

Kiểm tra thông số PassivePortRange 49152 65535 trong file /etc/pure-ftpd.conf

Nếu FTP Server là ProFTP cần kiểm tra file /etc/proftpd.conf kiểm tra các thông số dưới đây

PassivePorts 49152 65535
AllowStoreRestart on
AllowRetrieveRestart on
TimeoutNoTransfer 65535
ListOptions “-la”
TimeoutIdle 65535

2. Cấu hình trên Firewall

Mở range port TCP IN 49152 tới 65535 ( nếu PassivePortRange/Passiveports của FTP server đang cấu hình là range khác thì bạn thay thế range tương ứng)

Đối với Firewall dùng CSF

Thêm 49152:65535 trong mục TCP_IN của file /etc/csf/csf.conf sau đó lưu file và restart CSF bằng lệnh csf -r rồi kiểm tra lại xem còn bị lỗi Listing Directory nữa không.

Bên dưới là 1 đoạn khai báo danh sách các port TCP_IN được mở trong file /etc/csf/csf.conf:

# Allow incoming TCP ports
TCP_IN = "20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,587,993,995,2222,49152:65535"

Firewall dùng iptables

Thêm rule mới
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 49152:65535 -j ACCEPT

Sau đó lưu lại
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

Nếu dùng Firewalld:
Thêm rule mới

firewall-cmd –permanent –add-port=49152-65535/tcp

Sau đó reload lại firewall

firewall-cmd-reload

Nếu sau khi thực hiện các bước trên bạn kết nối FTP có xuất hiện thông báo liên quan đến Certificate thì chọn như hình đính kèm rồi tiếp tục kết nối

Ngoài cách làm trên, nếu bạn không có quyền quản tri server thì có thể tham khảo cách xử lý lỗi Failed to retrieve directory listing bằng cách tùy chỉnh lại tùy chọn Encryption trên Filezilla sang Only use Plan FTP (tham khảo hướng dẫn tại mục Cách 2 trong bài viết xem tại đây)

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

3/5 - (2 bình chọn)