Khắc phục lỗi nhận file đính kèm trên Mailing list Cpanel.

  • Friday 07/10/2022

Khắc phục lỗi nhận file đính kèm trên Mailing list Cpanel.

Khi gửi vào mail list thì member trong mail list khi nhận mail sẽ nhận được file đính kèm dạng txt hoặc cuối mail sẽ được thêm vào phần footer mail có dạng sau:


TênMaillist mailing list
tenmaillist@domain
http://mail.domain/mailman/listinfo/tenmaillist_domain

Trường hợp người nhận không muốn nhận file đính kèm này hay muốn bỏ phần footer khi nhận mail thì ta làm như sau:

Truy cập vào mail cần cấu hình:

file đính kèm 1
Vào [Non-digest options] /Footer added to mail sent to regular list members
Bỏ các dòng sau:

%(real_name)s mailing list
%(real_name)s@%(host_name)s
%(web_page_url)slistinfo%(cgiext)s/%(_internal_name)s

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Bài Viết Liên Quan:

  1. Hướng dẫn khắc phục lỗi “Too many recipients to the message” trên mail list Cpanel
  2. Khắc phục lỗi Message body is too big trên Mailing list Cpanel.
  3. Hướng dẫn cấu hình chuyển tiếp mail forwarder trên cPanel!
  4. [CPANEL]-Hướng dẫn tạo và kiểm tra mail trên Cpanel
5/5 - (1 bình chọn)