Hướng dẫn khắc phục lỗi “Message has implicit destination” trên mail list Cpanel

  • Tuesday 03/08/2021

Mail list khi sử dụng sẽ gặp một vài trường hợp chúng ta gửi mail vào mail list thì ở mục kiểm duyệt của mail list sẽ nhận được thông báo “Message has implicit destination”.

Lý do cho lỗi này thường là mail đã được chuyển tiếp hoặc gửi BCC đến địa chỉ của mail list, thay vì được gửi trực tiếp đến mail list theo dạng TO hoặc CC.

Những mail như vậy khi gửi vào mail list thường được coi là nguy hiểm. Nếu bạn muốn mail list chấp nhận địa chỉ đích ngầm định, hãy làm theo cách sau nhé. Bạn chỉ cần vào mục quản lý mail list sau đó chọn mục Privacy options -> Recipient filters sau đó điều chỉnh cấu hình Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below) sang No là hoàn tất.

 

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn về mail list và mail server theo link bên dưới.

https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/exim

Các bạn có thể xem thêm các chương trình ưu đãi từ PA Việt Nam theo link bên dưới.

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.9/5 - (11 bình chọn)