Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Lỗi Missing a temporary folder “Thiếu thư mục tạm thời” không cài được plugin WordPress

1/ Nguyên nhân gây ra lỗi “Thiếu thư mục tạm thời” hay còn gọi là “Missing a temporary folder” trong WordPress.

Lỗi này là do cài đặt PHP không chính xác trên host lưu trữ WordPress của bạn .

WordPress cần quyền truy cập vào thư mục tạm thời này khi bạn tải lên hình ảnh, cài đặt hoặc cập nhật chủ đề hoặc plugin hoặc cập nhật lõi WordPress.

Nếu vị trí của thư mục này không được định nghĩa trong cấu hình PHP của máy chủ, thì WordPress sẽ không thể thực hiện bất kỳ điều nào trong số này và sẽ hiển thị cho bạn lỗi “Thiếu thư mục tạm thời” trong WordPress.

2/ Cách sửa lỗi “Thiếu thư mục tạm thời”

Để sửa lỗi này bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tập tin wp-config.php trong WordPress.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel trên host của bạn, hoặc bạn sẽ kết nối với trang web của mình bằng ứng dụng FTP như WInscp hay Filezilla…

Tiếp theo, bạn sẽ cần đi đến tệp wp-config.php và chỉnh sửa nó.

Sau khi đã mở file, dán đoạn mã sau vào trên dòng “That’s all, stop editing! Happy blogging” 

define('WP_TEMP_DIR', dirname(__FILE__) . '/wp-content/temp/');

Lưu file và upload wp-config.php trở lại hosting của bạn

Tiếp theo, bạn cần phải vào /wp-content/ thư mục và tạo một thư mục mới bên trong nó. Bạn cần đặt tên cho thư mục mới này temp

Bây giờ bạn có thể truy cập vào khu vực quản trị WordPress của bạn và thử tải lên một hình ảnh hoặc cài đặt lại plugin .

Rate this post
Exit mobile version