Lỗi outlook mở hiển thị Contacting: \\ssl.gstatic.com\ui\v1\icons\common

  • Tuesday 08/09/2020

Lỗi outlook mở hiển thị Contacting: \\ssl.gstatic.com\ui\v1\icons\common

Khi mở outlook hiển thị Contacting: \\ssl.gstatic.com\ui\v1\icons\common

Fix 1 trong 2 cách sau.

+ Cách 1: Quý khách cấu hình file host dưới máy local

c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

127.0.0.1 ssl.gstatic.com

+ Cách 2: Tắt tự động tải xuống hình ảnh trong Outlook

Go to File Menu
Choose “Options”
Click on last menu “Trust Center”
Click on “Trust Center Settings” button
Check Off “Don’t download pictures automatically in HTML e-mail message or RSS items”

Tham khảo các dịch vụ mail server tại P.A:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-premium.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.5/5 - (169 bình chọn)