[DirectAdmin] Xử lý lỗi plugin_interface.lib.php trên phpMyAdmin khi thực hiện Import database

  • Wednesday 10/06/2020

Lỗi plugin_interface.lib.php trên phpMyAdmin

Nguyên nhân

Lỗi này xảy ra có thể do version PHP trên máy chủ đang sử dụng

Cách khắc phục

Với trường hợp này có thể thực hiện theo 2 cách:

1. Thực hiện build lại phpMyAdmin thông qua Custombuild của DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build phpmyadmin

2. Thực hiện chỉnh sửa file plugin_interface.lib.php có đường dẫn: /var/www/html/phpMyAdmin/libraries/plugin_interface.lib.php

Tìm đến dòng số 530 có nội dung: if ($options != null && count($options) > 0) {

và chỉnh sửa thành: if ($options != null && count((array)$options) > 0) {

sau đó lưu lại và kiểm tra.

Như vậy đã có thể fix lỗi plugin_interface.lib.php trên phpMyAdmin

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

Dịch vụ VPS/Server vui lòng tham khảo tại đây.

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

Thông tin chương trình khuyến mãi tại P.A Việt Nam tại đây

Rate this post