Xử lý lỗi symlink(): No such file or directory Laravel

  • Wednesday 06/05/2020

Xử lý lỗi symlink(): No such file or directory Laravel

1. Laravel là gì

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm 2011. Laravel ra đời nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các ứng dụng web, dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller).

Laravel hiện được phát hành theo giấy phép MIT, với source code được lưu trữ tại Gitthub.

2. Xử lý lỗi symlink(): No such file or directory Laravel

Trong quá trình sử dụng bạn gặp lỗi symlink(): No such file or directory

Để  khắc phục lỗi trên, Bạn vào thư mục /public chạy lệnh:

rm storage

Vào thư mục root của laravel chạy lệnh bên dưới để tạo lại symlink cho storage

php artisan storage:link

——————————————————–

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo thêm nhiều kiến thức bổ ích tại link

https://kb.pavietnam.vn/

4.6/5 - (97 bình chọn)