Lỗi Unable to communicate back with site to check for fatal errors trên WordPress

  • Friday 10/12/2021

Lỗi Unable to communicate back with site to check for fatal errors trên WordPress

WordPress phiên bản 4.9 thì phần sửa đổi code được thân thiện dễ chỉnh sửa và dễ đọc code hơn nhưng sử dụng rất nhiều site lại gặp phải lỗi làm người dùng rất ức chế là lỗi Unable to communicate back with site to check for fatal errors, so the PHP change was reverted. You will need to upload your PHP file change by some other means, such as by using SFTP một số trang sử dụng WordPress ngôn ngữ Tiếng Việt sẽ báo lỗi không thể liên lạc lại với trang web để kiểm tra lỗi nghiêm trọng, vì vậy thay đổi PHP đã được hoàn nguyên. Bạn sẽ cần tải lên thay đổi tệp PHP của mình bằng một số phương tiện khác, chẳng hạn như bằng cách sử dụng SFTP

Thật là bất tiện khi người dùng thường xuyên sử dụng để chỉnh sửa code. Nhưng lại bị bắt chỉnh sửa bằng FTP, SFTP hoặc chỉnh sửa trực tiếp thông qua ứng dụng File Manager của Control Panel hỗ trợ. Để sửa lỗi này bạn hãy truy cập vào wp-admin và chỉnh sửa file file.php. Bạn có thể sử dụng FTP, command line hoặc File Manager để chỉnh sửa.

 

 

Bạn sử dụng Ctrl +F để tìm kiểm cho nhanh và chính xác, hãy tìm với từ khóa “if ( $is_active && ‘php’ === $extension” sau đó xóa bỏ dòng này hoặc sử dụng # để comment.

Thêm đoạn code bên dưới và lưu lại, truy cập quản trị website để kiểm tra.

if ( $is_active && 'php' === $extension && false) {

Hy vọng phương pháp đơn giản này sẻ giúp bạn fix được lỗi không thể lưu hay cập nhật theme hoặc plugin trong phần editor.

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
    WordPress Hosting phổ thông
    WordPress Hosting chất lượng cao
    WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết WordPress: https://kb.pavietnam.vn/category/phan-mem/open-source/wordpress

Rate this post