Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Lưu trữ toàn bộ (archive) mail cPanel

Lưu trữ toàn bộ (archive) mail cPanel

Tính năng Lưu trữ Email Archiving cho phép người dùng lưu thư gửi đến, gửi đi hoặc gửi của mailing list trong một khoảng thời gian xác định. cPanel lưu trữ các thư trong thư mục thư trong thư mục chính của người dùng. Mỗi ngày, hệ thống tạo ra một thư mục mới với định dạng archivetype.YYYY-MM-DD để chứa tất cả các thông báo cho loại lưu trữ được chỉ định.
Cài đặt archive mail.

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý dịch vụ mail

thường là mail.domain:1000, thay domain bằng domain của bạn

Sau đó vào mục  –> EMAIL –> Archive

Bước 2: Cài đặt lưu chữ mail
– Incoming Email Messages: Lưu thư gửi đến trong toàn domain.
– Outgoing Mailing List email Messages : Lưu thư gửi ra của list mail nếu có.
– Outgoing Email Messages: Lưu thư gửi ra của toàn domain khi gửi mail trực tiếp trên Webmail, hoặc các thiết bị client đồng bộ mail theo giao thức IMAP.

Tích chọn vào các phần để lưu trữ messages.

 

 

Sau khi cấu hình bạn có thể sửa lại thời gian lưu trữ cho từng domain (nếu có nhiều domain trên cùng mail server)

 

lưu trữ toàn bộ mail trong vòng 1 tháng

Để xem mail lưu trữ bạn có thể click vào Access Webmail, hệ thống tự động chuyển sang trang webmail của tài khoản lưu trữ này

hoặc bạn có thể cấu hình imap trên outlook hoặc thunderbird với thông tin

Username: _archive@domain (thay domain bằng tên miền của bạn)
Password: mật khẩu của tài khoản cpanel dich vụ
Incoming Server: mail.domain (thay domain bằng domain của bạn )
IMAP Port: 993
IMAP require authentication.

 

P.A Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp hàng đầu Việt Nam

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post
Exit mobile version