Mã trạng thái SIP

  • Wednesday 15/12/2021

Mã trạng thái SIP gồm ba chữ số, 3 chữ số này sẽ được xác định thông tin chi tiết trạng thái trả về của request.

Ví dụ: “1xx” cho các mã phản hồi (response) tạm thời là từ 100–199 . Các mã phản hồi SIP đều nhất quán với mã phản hồi HTTP, mặc dù không phải tất cả các mã phản hồi HTTP đều hợp lệ trong SIP.

Danh sách dưới đây sẽ bao gồm tất cả các mã phản hồi SIP (SIP response) được xác định trong IETF RFC:

  • 1xx – Mã tạm thời

Thông tin này cho biết máy chủ SIP vẫn đang thực hiện các hành động khác và chưa thể gửi phản hồi lại.

  • 2xx – Mã thành công

Cho biết các yêu cầu (request) đã thành công

  • 3xx – Mã chuyển hướng

Các thông báo này cho biết địa chỉ liên hệ mới của bên được gọi hoặc request được chuyển về các dịch vụ khác cho phép thiết lập kết nối.

  • 4xx – Mã yêu cầu thất bại

Yêu cầu không thành công và không thể xử lý request trước đó.

  • 5xx – Mã máy chủ báo lỗi

Máy chủ tham gia vào quá trình truyền tải không thể xử lý được request.

  • 6xx – Mã thất bại hoàn toàn

Các thông báo lỗi chung: Máy chủ đã liên lạc thành công, nhưng các giao dịch truyền tải không được diễn ra.

  • 7xx – Mã lỗi của SIP-Stacks

Chi tiết các mã trạng thái SIP: 

Thông điệp Ý Nghĩa
100 Trying Cố gắng chuyển cuộc gọi
180 Ringing Đang đổ chuông bên được gọi
181 Call Is Being Forwarded Cuộc gói đã được chyển tiếp
182 Queued Đang giữ cuộc gọi
183 Session Progress Kết nối đã được thiết lập
199 Early Dialog Terminated Thư thoại đã ngắt trước khi thiết lập kết nối
200 OK Yêu cầu đã được xử lý thành công và kết quả của yêu cầu được chuyển trong phản hồi
202 Accepted Yêu cầu đã được chấp nhận, nhưng sẽ được thực hiện sau.
204 No Notification Yêu cầu đã được thực hiện thành công, nhưng phản hồi không tương ứng không được gửi
300 Multiple Choices Có nhiều địa chỉ đích cho thiết bị đầu cuối remote.
301 Moved Permanently Bên được gọi chuyển hướng hẳn đến 1 điểm nhận cuộc gọi khác.
302 Moved Temporarily Bên được gọi chuyển hướng tạm đến 1 điểm nhận cuộc gọi khác.
305 Use Proxy Chỉ định sử dụng proxy
380 Alternative Service Cuộc gọi không thành công nhưng có các dịch vụ thay thế
400 Bad Request The SIP request không chính xác
401 Unauthorized Xác thực không chính xác
402 Payment Required Lỗi chưa xác định dành cho không đủ hạn mức trả phí
403 Forbidden Yêu cầu không hợp lệ
404 Not Found Yêu cầu không tồn tại
405 Method Not Allowed Phương thức của yêu cầu (ví dụ: SUBSCRIBE hoặc NOTIFY) không được phép
406 Not Acceptable Các tùy chọn cuộc gọi không được phép
407 Proxy Authentication Required Yêu cầu xác thực proxy
408 Request Timeout Hết thời gian chờ – Yêu cầu không được phản hồi trong một thời gian cho phép chờ.
410 Gone Không có thể liên lạc được với người đăng ký tại 1 địa chỉ đã chỉ định.
412 Conditional Request Failed Không thể đáp ứng yêu cầu các điều kiện tiên quyết để xử lý bởi vì yêu cầu bắt buộc không thành công.
413 Request Entity Too Large Nội dung thông tin quá lớn không cho phép.
414 Request URI Too Long Địa chỉ SIP (URI) yêu cầu quá dài
415 Unsupported Media Type Bộ giải mã không được hỗ trợ.
416 Unsupported URI Scheme Địa chỉ SIP không chính xác
417 Unknown Resource-Priority Yêu cầu phải được xử lý với một độ ưu tiên nhất định, nhưng máy chủ không hiểu chi tiết độ ưu tiên của request.
420 Bad Extension Máy chủ không hiểu phần giao thức mở rộng.
421 Extension Required Máy chủ cần đuôi giao thức mở rộng.
422 Session Interval Too Small Giá trị phiên làm việc hết hạn do quá thấp đối với giá trị máy chủ thiết lập.
423 Interval Too Brief Giá trị của thời gian mong muốn quá ngắn.
428 Use Identity Header Header nhận dạng bị thiếu
429 Provide Referrer Identity Không có mã thông báo chỉ định được giới thiệu hợp lệ.
430 Flow Failed Phần định tuyến không chính xác (proxy mạng nội bộ, các điểm cuối xem phản hồi tương tự như mã 400)
433 Anonymity Disallowed Máy chủ từ chối xử lý các yêu cầu ẩn danh.
436 Bad Identity-Info Phần header địa chỉ SIP nhận dạng không hợp lệ, không khả dụng hoặc không được hỗ trợ.
437 Unsupported Certificate Không thể xác minh được chứng chỉ trong header SIP
438 Invalid Identity Header Chứng chỉ nhận dạng không hợp lệ.
439 First Hop Lacks Outbound Support Không hỗ trợ proxy từ nhà cung cấp
440 Max-Breadth Exceeded Không có thể lấy được các máy nhánh cùng lúc từ truy vấn.
469 Bad Info Package Các gói thông tin không phù hợp – Lỗi truyền, gửi lại
470 Consent Needed Máy chủ không có quyền truy cập vào ít nhất một trong các địa chỉ SIP được chỉ định.
480 Temporarily Unavailable Bên được gọi hiện không thể liên lạc được.
481 Call/Transaction Does Not Exist Cuộc gọi này không tồn tại .
482 Loop Detected Cuộc gọi chuyển tiếp bị lặp
483 Too Many Hops Quá nhiều bước chuyển tiếp phải chuyển đến.
484 Address Incomplete Địa chỉ SIP không đầy đủ.
485 Ambiguous Địa chỉ SIP không thể được giải quyết.
486 Busy Here Cuộc gọi đến người nhận báo bận.
487 Request Terminated Nỗ lực yêu cầu cuộc gọi đã bị hủy bỏ.
488 Not Acceptable Here Cuộc gọi bất hợp pháp, không cho phép
489 Bad Event Máy chủ không biết sự kiện được chỉ định.
491 Request Pending Yêu cầu vẫn đang được xử lý.
493 Undecipherable Yêu cầu chứa phần thân MIME được mã hóa mà người nhận không thể giải mã.
494 Security Agreement Required Yêu cầu thiết lập phải bảo mật nhưng không bao gồm các cơ chế bảo mật được máy chủ hỗ trợ.
500 Server Internal Error Lỗi máy chủ
501 Not Implemented Máy chủ không hỗ trợ SIP
502 Bad Gateway Gateway SIP request bị lỗi
503 Service Unavailable Dịch vụ SIP của máy chủ tạm thời không khả dụng
504 Server Time-out Hết thời gian thiết lập kết nối tới máy chủ
505 Version Not Supported Phiên bản giao thức SIP không được máy chủ hỗ trợ
513 Message Too Large Thông điệp SIP quá lớn đối với giao thức UDP; TCP đang được sử dụng.
580 Precondition Failure Máy chủ không thể hoặc không muốn đáp ứng các yêu cầu để xử lý.
600 Busy Everywhere Tất cả các máy nhanh đều bận
603 Declined Bên nhận đã từ chối cuộc gọi
604 Does Not Exist Anywhere Đầu nhận không còn tồn tại.
606 Not Acceptable Yêu cầu SIP không hợp lệ bị từ chối bởi đầu nhận cuộc gọi.
700 Party Hangs Up Bên nhận gác máy.

 

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết khác về tổng đài ảo tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp tổng đài dành cho Doanh Nghiệp

Tổng đài ảo

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)