Mail exim và 1 vài thông số tăng tốc độ gửi email

  • Saturday 05/08/2023

Mail Exim là một phần mềm chuyển thư điện tử được sử dụng trên các hệ điều hành giống Unix. Exim là một phần mềm miễn phí được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU. Vì nó miễn phí nên hầu hết các Control Panel phổ biến hiện nay như DirectAdmin, cPanel đều sử dụng Exim làm bộ chuyển tiếp email. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tăng tốc độ thư được gửi đi khi sử dụng Exim

Mail exim

Thông số cấu hình giúp tăng tốc gửi mail trong mail exim

Để cấu hình cho mail exim ta điều chỉnh các thông số trong file exim.conf. Dưới đây là một vài thông số quan trọng có thể được điều chỉnh file exim.conf để việc gửi mail đi nhanh hơn.

#smtp_accept_queue_per_connection = 10

Tham số này xác định số lượng email tối đa mà một kết nối SMTP có thể chấp nhận cùng một lúc. Điều này có nghĩa là mỗi khi có một kết nối SMTP tới máy chủ email, máy chủ này sẽ chấp nhận tối đa 10 email trong hàng đợi của kết nối đó. Nếu có thêm email gửi tới khi hàng đợi đã đạt đến giới hạn 10 email, máy chủ sẽ từ chối kết nối hoặc gửi một thông báo lỗi tới người gửi. Nếu giá trị này quá nhỏ, máy chủ có thể không xử lý được số lượng email đến gây nghẽn. Nếu giá trị này quá lớn, nó có thể dẫn đến tiêu tốn tài nguyên và làm chậm quá trình xử lý email.

#split_spool_directory = true

Tham số này xác định cách thư mục chứa các email trong hệ thống email sẽ được chia thành nhiều phân đoạn hay không.

  • Khi split_spool_directory được đặt thành true, thư mục chứa các email (thường gọi là spool directory) sẽ được chia thành các phân đoạn nhỏ hơn, điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống. Khi email mới được nhận hoặc gửi, chúng sẽ được lưu vào các phân đoạn nhỏ thay vì ghi vào một tệp lớn duy nhất, điều này giúp giảm khả năng xảy ra xung đột và làm chậm quá trình lưu trữ email.
  • Nếu split_spool_directory được đặt thành false, thư mục chứa các email sẽ không được chia thành các phân đoạn, và tất cả các email sẽ được lưu trong một tệp duy nhất. Điều này có thể gây tải lớn cho hệ thống và làm chậm quá trình lưu trữ và truy xuất email.

#queue_run_max = 15
#remote_max_parallel = 15

  • queue_run_max: xác định số lượng tiến trình (process) tối đa được chạy cùng lúc để xử lý hàng đợi email. Khi giá trị này được đặt thành 15, điều này có nghĩa là trong một thời điểm, hệ thống email sẽ chạy tối đa 15 tiến trình để xử lý các email trong hàng đợi. Giá trị này giúp điều chỉnh tải công việc của hệ thống, đồng thời hạn chế việc tải quá nhiều tiến trình cùng một lúc.
  • remote_max_parallel: xác định số lượng kết nối tối đa được mở cùng lúc để gửi email đến các máy chủ email từ xa (remote email servers). Khi giá trị này được đặt thành 15, điều này có nghĩa là trong một thời điểm, hệ thống email sẽ mở tối đa 15 kết nối để gửi email đến các máy chủ email từ xa. Giá trị này giúp điều chỉnh tải công việc của hệ thống khi gửi email đến các máy chủ từ xa.

#ignore_bounce_errors_after = 12h

Tham số này xác định khoảng thời gian mà hệ thống mail exim sẽ tự động bỏ qua các lỗi bounce (không gửi được email và email bị từ chối) sau khi xảy ra.

Khi giá trị ignore_bounce_errors_after được đặt thành 12h, điều này có nghĩa là hệ thống email sẽ tự động bỏ qua các lỗi bounce sau 12 giờ kể từ khi lỗi bounce xảy ra. Trong khoảng thời gian này, hệ thống không sẽ không tiếp tục thử gửi lại email bị lỗi bounce, mà sẽ đánh dấu các email đó là không thể gửi và bỏ qua chúng.

Tham số này giúp điều chỉnh việc xử lý các lỗi bounce trong hệ thống email. Nếu không có tham số này, hệ thống có thể tiếp tục thử gửi lại các email bị lỗi bounce liên tục, dẫn đến việc tiêu tốn tài nguyên và làm chậm hệ thống.

#deliver_queue_load_max = 6

Thông số tăng tốc này xác định giới hạn tải công việc (load) cho hàng đợi gửi mail exim (deliver queue).

Khi giá trị deliver_queue_load_max được đặt thành 6, điều này có nghĩa là hàng đợi gửi email (deliver queue) sẽ không được chịu tải công việc lớn hơn 6 đơn vị. Các đơn vị này có thể được định nghĩa theo số lượng email, kích thước dữ liệu, hoặc các yếu tố tương tự, tùy thuộc vào cấu hình cụ thể.

Tham số này giúp điều tiết tải công việc của hệ thống email, đồng thời đảm bảo rằng hàng đợi gửi email không quá tải và gây ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu năng của hệ thống.

Sau khi điều chỉnh các thông số trên phù hợp với nhu cầu sử dụng, lưu và khởi động lại exim.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết về máy chủ exim tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)