Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Mdaemon – Hướng dẫn người dùng tự thêm Blacklist/Whitelist trên Web Mail

Bạn thường xuyên nhận mail quảng cáo, mail spam, virus, phishing … không mong muốn và muốn chủ động thực hiện chặn các mail này. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc thêm Email vào danh sách Blacklist/Whitelist để giúp việc sử dụng mail an toàn và hiệu quả hơn.

 

Hướng dẫn thêm Blacklist

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào Web Mail với tài khoản Email của bạn, thường sẽ có địa chỉ: http://mail.domain

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn mục Contact

 

 

Tiếp tục chọn mục Blacklist > New Contact để thêm mới 1 Email vào danh sách Blacklist (danh sách Email bị chặn khi gửi đến Email của bạn)

 

 

Trường Email bạn nhập vào Email cần chặn > chọn Save and Close

 

 

Chúng ta thấy Email đã được thêm vào danh sách Blacklist

 

 

Chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách sử dụng địa chỉ Gmail bị chặn để gửi vào

 

 

Mail gửi sẽ bị trả về với mã lỗi 550 – mã này cho biết mail đã bị chặn

 

Hướng dẫn thêm Whitelist

Tương tự như thêm Blacklist, bạn cũng có thể thêm Email vào Whitelist để bộ lọc spam bỏ qua, tránh việc mail gửi đến không đủ độ tin cậy và bị chặn, gây ảnh hưởng việc trao đổi mail qua lại với khách hàng.

 

 

Chọn Whitelist > New Contact > trường Email bạn nhập Email cần thêm vào Whitelist > Save and Close

 

 

Trường hợp bạn cần import danh sách nhiều Email vào Blacklist/Whitelist một lần thay vì thêm từng Email, click phải vào mục Blacklist/Whitelist và chọn Import

 

 

 

Click vào Choose File để chọn file chứa danh sách Email cần thêm vào, file contact này cần đúng định dạng của Microsoft Outlook, bạn có thể download file mẫu tại đây, sau đó bạn mở lên và chỉnh sửa lại danh sách Email phía dưới trường E-mail Address theo các Email trong thực tế bạn cần thêm vào Blacklist/Whitelist

 

 

Chọn Import để thực hiện thêm danh sách Email vào Blacklist/Whitelist, nếu file contact của bạn không có lỗi, sẽ có thông báo Your contacts have been imported, như vậy việc thêm danh sách Email vào Blacklist/Whitelist đã thành công.

 

 

 

Xem lại kết quả

 

 

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version